Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge bjuder på Projektdag den 1.Juni kl 09:00-15:30 i Karlskrona konsthall.

Projektdagen är ett sätt att visa upp projekt som pågår i Blekinge och hur de utgör en viktig och spännande del i det regionala utvecklingsarbetet

För mer information, program och anmälan går till Region Blekinges webbsida!

Tillväxtverket har öppnat en ny utlysning om hållbar produktutveckling inom natur- och kulturbaserad turism med fokus på internationella besökare. Insatserna ska genomföras 2016-19 och omfattar upp till 40 mkr i medfinansiering från regeringen genom Tillväxtverket.

Utlysningen öppnades den 18/2 och stängs den 18/4!

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida!

Den 20/1 var det dags för SKL:s årliga internationella dag.

SKL bjöd på ett fullspäckade program med intressanter diskussioner och information. Bland annat presenterades också SKL:s prioriterade EU-frågor för 2016:

  • Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Arbetet med utsatta EU-medborgare ska stärkas
  • Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering av byggnader
  • Lika möjligheter för föräldrar på arbetsmarknaden
  • Uppföljning av frihandelsavtal
  • Statsstödsregler – uppföljning av den inre marknaden
  • En digital inre marknad och möjligheter till en smartare välfärd

Läs mer på SKL:s hemsida http://skl.se/4.27a2758c14b3091437e5ede4.html