Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge bjuder på Projektdag den 1.Juni kl 09:00-15:30 i Karlskrona konsthall.

Projektdagen är ett sätt att visa upp projekt som pågår i Blekinge och hur de utgör en viktig och spännande del i det regionala utvecklingsarbetet

För mer information, program och anmälan går till Region Blekinges webbsida!

Tillväxtverket har öppnat en ny utlysning om hållbar produktutveckling inom natur- och kulturbaserad turism med fokus på internationella besökare. Insatserna ska genomföras 2016-19 och omfattar upp till 40 mkr i medfinansiering från regeringen genom Tillväxtverket.

Utlysningen öppnades den 18/2 och stängs den 18/4!

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida!

Nu öppnar Jordbruksverket möjligheten för organisationer, föreningar, företag och myndigheter att söka stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. En nyhet är att lokalt ledd utveckling har tillgång till flera olika fonder, vilket skapar möjligheter för helt nya typer av leaderprojekt.

För mer information kolla på jordbruksverkets hemsida: http://www.landsbygdsnatverket.se/5.508cbfd41527a5fb881d3ef6.html

Den 20/1 var det dags för SKL:s årliga internationella dag.

SKL bjöd på ett fullspäckade program med intressanter diskussioner och information. Bland annat presenterades också SKL:s prioriterade EU-frågor för 2016:

  • Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Arbetet med utsatta EU-medborgare ska stärkas
  • Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering av byggnader
  • Lika möjligheter för föräldrar på arbetsmarknaden
  • Uppföljning av frihandelsavtal
  • Statsstödsregler – uppföljning av den inre marknaden
  • En digital inre marknad och möjligheter till en smartare välfärd

Läs mer på SKL:s hemsida http://skl.se/4.27a2758c14b3091437e5ede4.html