Rapporterna från konferensen om sektorprogrammens betydelse för regional utveckling finns nu tillgängliga på SKL:s Brysselkontorshemsida. Konferensen var ett samarrangemang mellan de svenska regionkontoren i Bryssel och SKL:s Brysselkontor. Första dagen bestod av föreläsningar om sektorsprogrammen, dess samverkan med strukturfonderna samt dess bidrag till Europa 2020-strategin. Andra dagen bestod av tre parallella seminarium om forskning och innovation, utbildning samt social innovation.

Läs dokumentationen från konferensen här.

Comments are closed.

Post Navigation