Från och med den 9 februari, började EU:s regionala strukturfondsprogram ta emot ansökningar till nya projekt. Investeringarna ska bland annat gå till att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, stärka forskning och innovation, koldioxidsnål ekonomi samt strategiska bredbandsprojekt. Utlysningen stänger den 31 mars.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

Comments are closed.

Post Navigation