Blekinge har arbetat fram en strategi för hur kompetensen i regionen ska tillgodoses. Den kompetensförsörjningsstrategi för de kommande tre åren som regionstyrelsen antog i förra veckan har ambitiösa mål.

Läs mer om Blekinges kompetensförsörjningsstrategi på Region Blekinges webbsida!

Notera särskilt de datum som erbjuds för individuella projektkonsultationer i kalendern. För svenska projekt gäller 15 april i Malmö. Deadline för att lämna in sin projektidé (obligatoriskt) via onlineverktyget är 1 april.  De projekt som inte kan just det datum som gäller för ”sitt” land har möjlighet att anmäla sig till någon av de andra regionernas konsultationer.

 

Notera även datumet för programmets öppningskonferens som är 8-9 juni samt onlineverktygets möjligheter till partnersök och att programinnehållet nu finns presenterat i en läsvänlig version.

Det går framåt i Södra Östersjöprogrammet och vi hoppas att de första utlysningar kommer under hösten 2015!

Mycket fokus på grön och blå tillväxt (green and blue growth).

Mer information om datum, aktuella händelser i programmet finns här!

 

OBS! Om du har en projektidé finns det möjlighet att kontakta programmets sekretariat och få direkt feedback!