Sverige kommer inte att delta i AAL call 2015 p g a att den juridiska överenskommelsen mellan EU kommissionen och medlemsländerna, innehåller en ansvarsfördelning som VINNOVA inte har mandat att besluta om.

Mer information finns här.

Comments are closed.

Post Navigation