Så här ser Sveriges karta ut med de 48 prioriterade leaderområdena.

Jordbruksverket fördelar 2 miljarder kronor till dessa och pengarna ska användas till lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Comments are closed.

Post Navigation