Fler små och medelstora företag i Sverige verkar på en internationell marknad. Ett av fyra företag är internationaliserade. Men endast tre procent av dessa företag har sin huvudsakliga marknad utanför Europa.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida!

Comments are closed.

Post Navigation