Nu öppnar Jordbruksverket möjligheten för organisationer, föreningar, företag och myndigheter att söka stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. En nyhet är att lokalt ledd utveckling har tillgång till flera olika fonder, vilket skapar möjligheter för helt nya typer av leaderprojekt.

För mer information kolla på jordbruksverkets hemsida: http://www.landsbygdsnatverket.se/5.508cbfd41527a5fb881d3ef6.html

Den 20/1 var det dags för SKL:s årliga internationella dag.

SKL bjöd på ett fullspäckade program med intressanter diskussioner och information. Bland annat presenterades också SKL:s prioriterade EU-frågor för 2016:

  • Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Arbetet med utsatta EU-medborgare ska stärkas
  • Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering av byggnader
  • Lika möjligheter för föräldrar på arbetsmarknaden
  • Uppföljning av frihandelsavtal
  • Statsstödsregler – uppföljning av den inre marknaden
  • En digital inre marknad och möjligheter till en smartare välfärd

Läs mer på SKL:s hemsida http://skl.se/4.27a2758c14b3091437e5ede4.html

För er som är intresserade av utlysningar inom Havs- och Fiskeprogrammet finns lite mer information kring utlysningsperioden, mm

Beslut om stöd ska tas inom tre månader från det att ansökan är komplett, men tidigast dagen efter avslutad ansökningsperiod.

Mer information hitta ni på Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet.4.465e4964142dbfe44705c92.html

Beslutsomgångar i Havs- och fiskeprogrammet ansökningsperiod Ansökan inkommen (kom-plett) Beslut om stöd
1 1 januari – 30 april 1 maj – 31 juli
2 1 maj – 31 augusti 1 sep – 30 november
3 1 september – 31 december 1 jan – 31 mars