För er som är intresserade av utlysningar inom Havs- och Fiskeprogrammet finns lite mer information kring utlysningsperioden, mm

Beslut om stöd ska tas inom tre månader från det att ansökan är komplett, men tidigast dagen efter avslutad ansökningsperiod.

Mer information hitta ni på Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet.4.465e4964142dbfe44705c92.html

Beslutsomgångar i Havs- och fiskeprogrammet ansökningsperiod Ansökan inkommen (kom-plett) Beslut om stöd
1 1 januari – 30 april 1 maj – 31 juli
2 1 maj – 31 augusti 1 sep – 30 november
3 1 september – 31 december 1 jan – 31 mars

 

Comments are closed.

Post Navigation