Den 20/1 var det dags för SKL:s årliga internationella dag.

SKL bjöd på ett fullspäckade program med intressanter diskussioner och information. Bland annat presenterades också SKL:s prioriterade EU-frågor för 2016:

  • Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Arbetet med utsatta EU-medborgare ska stärkas
  • Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering av byggnader
  • Lika möjligheter för föräldrar på arbetsmarknaden
  • Uppföljning av frihandelsavtal
  • Statsstödsregler – uppföljning av den inre marknaden
  • En digital inre marknad och möjligheter till en smartare välfärd

Läs mer på SKL:s hemsida http://skl.se/4.27a2758c14b3091437e5ede4.html

Comments are closed.

Post Navigation