Tillväxtverket har öppnat en ny utlysning om hållbar produktutveckling inom natur- och kulturbaserad turism med fokus på internationella besökare. Insatserna ska genomföras 2016-19 och omfattar upp till 40 mkr i medfinansiering från regeringen genom Tillväxtverket.

Utlysningen öppnades den 18/2 och stängs den 18/4!

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida!