För er som är intresserade av utlysningar inom Havs- och Fiskeprogrammet finns lite mer information kring utlysningsperioden, mm

Beslut om stöd ska tas inom tre månader från det att ansökan är komplett, men tidigast dagen efter avslutad ansökningsperiod.

Mer information hitta ni på Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet.4.465e4964142dbfe44705c92.html

Beslutsomgångar i Havs- och fiskeprogrammet ansökningsperiod Ansökan inkommen (kom-plett) Beslut om stöd
1 1 januari – 30 april 1 maj – 31 juli
2 1 maj – 31 augusti 1 sep – 30 november
3 1 september – 31 december 1 jan – 31 mars

 

God fortsättning på det nya året!

Efter ett litet jul uppehåll fortsätter vi fyller på med nyheterna kring EU, projekt, mm.