Notera särskilt de datum som erbjuds för individuella projektkonsultationer i kalendern. För svenska projekt gäller 15 april i Malmö. Deadline för att lämna in sin projektidé (obligatoriskt) via onlineverktyget är 1 april.  De projekt som inte kan just det datum som gäller för ”sitt” land har möjlighet att anmäla sig till någon av de andra regionernas konsultationer.

 

Notera även datumet för programmets öppningskonferens som är 8-9 juni samt onlineverktygets möjligheter till partnersök och att programinnehållet nu finns presenterat i en läsvänlig version.

Det går framåt i Södra Östersjöprogrammet och vi hoppas att de första utlysningar kommer under hösten 2015!

Mycket fokus på grön och blå tillväxt (green and blue growth).

Mer information om datum, aktuella händelser i programmet finns här!

 

OBS! Om du har en projektidé finns det möjlighet att kontakta programmets sekretariat och få direkt feedback!

Det gäller PO2 (Öka övergångarna till arbete) som syftar till att de personer som står längst ifrån arbete ska närma sig arbetsmarknaden. Det blir även en ny omgång med PO3 (Sysselsättningsinitiativet för unga) med syftet att minska arbetslösheten för unga i Sydsverige. Utlysningsperioden stänger 31 mars.

Läs mer om Svenska ESF-rådets utlysningsplan 2015 här!

Från och med den 9 februari, började EU:s regionala strukturfondsprogram ta emot ansökningar till nya projekt. Investeringarna ska bland annat gå till att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, stärka forskning och innovation, koldioxidsnål ekonomi samt strategiska bredbandsprojekt. Utlysningen stänger den 31 mars.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

Nu nylansera vi Karlshamns Internationella Plattform!

Med en ny layout hoppas vi att denna plattform kan förmedla på ett bra och inspirerande sätt vad som händer i Karlshamn vad som gäller det internationella arbete. Dessutom kommer vi lägger ut information om projekt och de pågående EU programmen.