Program och fonder

Nedan hitta du via en länk information om de olika EU program och tillhörande utlysningar!

Europeiska Socialfonden (ESF): EU:s program för att arbeta med ökad sysselsättning och individers konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Info

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF): EU:s program för att arbeta med ökad tillväxt och konkurrenskraft. Info

COSME: Programmet för små och medelstora företags konkurrenskraft är EU:s nya näringslivsutvecklingsprogram. Programmet syftar till att stödja entreprenörskap och företagsutveckling i EU. Info

ERASMUS +: Nya programmet för utbildning, ungdom och idrott och ersätter programmet för livslångt lärande. I Sverige är Universitets- och Högskolerådet ansvarig myndighet. Info

Kreativa Europa: EU:s nya kulturprogram och inbegriper även de tidigare programmen MEDIA och MEDIA Mundus. Ansvarig myndighet i Sverige är Kulturrådet. Info

Life program: EU:s program för att arbeta med utveckling på miljöområdet. Programmet består av två fokusområden – klimat och Biologisk mångfald. Info

Östersjöprogrammet: EU:s program för Östersjöområdet med områden som kapacitet och innovation, hushållning av naturresurser, hållbara transporter och strategiskt stöd. Info

Södra Östersjöprogrammet: EU:s program för Södra Östersjöområdet med områden som miljö, näringslivsutveckling, turism och transporter. Info

Assisted and Ambient Living program (AAL): EU:s program för att demonstrera innovativa och helt nya lösningar för ett mer aktivt och självständigt liv för äldre. Info

Horizon 2020: EU:s stora forskningsprogram och är tveklöst det största bland EU:s fonder och program. Bland de områden som ingår i programmet finns bland annat hälsa, klimat, energi, transporter, IT, säkerhet, resurseffektivitet m.fl. Ansvarig myndighet i Sverige är VINNOVA. Info

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *