Startsida

Välkomna till Ire natur- och kulturskola!

Vi ser fram emot att få jobba tillsammans med alla er som besöker oss, allt från förskoleklass till er som har sin  fortbildning hos oss.

Aldrig har arbetet med hållbar utveckling varit viktigare. I år inföll overshoot day rekordtidigt redan den 2 augusti. Det är den dag då mänskligheten gjorde slut på jordens samlade resurser som skulle varat året ut. Vi märker detta på att jordens medeltemperatur ökar. Sedan mätningarna startade 1880 har de 14 varmaste åren inträffat på 2000-talet och 2016 det varmaste någonsin. Det medför att vi får mer extremväder, vattnets kretslopp ökar, mer regn och torka dessutom försurade hav i vilka korallreven dör och den biologiska mångfalden generellt utarmas. Vi är helt beroende av en fungerande natur för vår överlevnad! Rent vatten – vi dör inom tre dagar om naturen inte förser oss med det, ren luft – här handlar det om minuter, giftfri mat – odlingsytorna minskar i det varmare klimatet, dessutom blir de mindre produktiva av de bekämpningsmedel vi sprider. I navelsträngen hos nyfödda har man hittat över 280 kemikalier som inte ska finnas där. Alla människor har uträknat per capita en biologisk yta av 1,7 hektar att disponera för produktion av allt de behöver. Vi svenskar utnyttjar 7,3 hektar, vi lever alltså som vi hade drygt fyra jordklot. Allt detta drivs av vår nuvarande ekonomi där tillväxt är den bärande idén.

 Om vi inte radikalt förändrar vårt sätt att leva nu, kommer det att bli allt svårare för oss att klara vår gemensamma framtid.

Ire natur- och kulturskola är Karlshamns kommuns resurs för arbetet med hållbar utveckling. Vi försöker förmedla problemet men samtidigt visa på lösningarna, för de finns där bara runt hörnet. Det är upp till dig! Det är dags att bestämma sig!

Mars 2018

Det är alltid IRL på IreIMG_1279