Gammal mat

Ire tavla 013
Vad stoppar vi i oss? Jämförelser förr och nu. Du är vad du äter! Hållbar mat! Vi går husesyn i det gamla huset. Därefter lagar vi mat ute. Soppkok, smörkärning,brödbak och äppelkaka. Det tillagade avnjuts.

Moment som berörs: Olika mattraditioner, hur val av varor påverkar miljö och hälsa, recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning, källsortering, jordbruk förr och nu – globalt/lokalt, pestocider kontra ekologiskt, biologisk mångfald och dess betydelse för ekosystemtjänster, redskap förr och nu, samarbete, kretslopp. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.