Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Taluppfattningsuppgifter | Matematik

Taluppfattningsuppgifter

 

PP Decimaltal på miniräknaren “Tusenfotingen”

Varför: Eleverna får en uppfattning om vad som händer när man multiplicerar med stora och små tal. De får också lära sig uppskatta olika resultat beroende på vad de väljer.

“Kunna” mål: Förståelse för positionssystemet, decimaltal, tiondelar och hundradelar

Förmåga:  -formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

-välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

 

PP “Bråk på olika sätt”

Varför: Eleverna får lära sig att jämföra bråk och se hur man kan jämföra bråk med olika nämnare

“Kunna” mål: Hantera bråk med olika nämnare. Uppfatta bråkens storlek

Förmåga:  – formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

 

PP “På tallinjen”

Varför: Träna på att diskutera matematik och få en uppfattning om positionssystemet med tal i decimalform.

“Kunna mål”: hantera decimaltal och värdera olika metoder.

Förmåga: – formulera och lösa problem med hjälp av  matematik samt värdera valda strategier och metoder

–  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

 

PP “Vara medveten om miniräknarens begränsningar”(prioriteringsreglerna)

 

Varför: Träna på att använda miniräknaren som ett digitalt verktyg och träna på prioriteringsreglerna.

 

“Kunna mål”: lära sig använda digitala verktyg

 

Förmåga:

“välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter”

 

“föra och följa matematiska resonemang”

 

 

PP “Använda potenser” (potensspelet 1)

 

Varför: Eleverna ska få träna på att räkna med potenser och upptäcka hur storleken hos en potens förändras med exponentens värde

 

“Kunna mål”: kunna använda potenser med positiv exponent

 

Förmåga:

“använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

 

 

PP “Kunna använda räkneregler för multiplikation och division av tal i potensform med ett negativt tal som exponent” (Potensspelet 2)

 

Varför: eleven ska få träna på att räkna med tiopotenser som har både negativ och positiv exponent och få upptäcka hur exponentens värde spelar roll för resultatet vid division/multiplikation.

 

“Kunna” mål: använda räkneregler för multiplikation och division av tal i potensform med ett negativt tal som exponent.

 

Förmåga:

“formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder”

 

“välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter”

 

“använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser”

 

 

PP “Problemlösning potenser” (vika papper)

 

Varför: Eleverna ska få träna på att praktiskt arbeta med potenser och upptäcka hur storleken hos en potens förändras med exponentens värde. de ska också träna på att beskriva de samband de kommer fram till

 

“Kunna mål”:  Kunna räkna med grundpotenser.

 

Förmåga:

“formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder”

 

“använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

 

“välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter”

 

“föra och följa matematiska resonemang”

 

“använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser”

 

 

PP På tallinjen: Multiplicera med mindre än 1”

 

Varför: Eleverna ska få träna på att multiplicera med tal mindre än 1. Det ska muntligt få redogöra för sina strategier. Strategin ska sedan få prövas på andra liknade uppgifter för att se om den är effektiv och användbar.

 

“Kunna mål”: Multiplikation/Division av stora och små tal

 

Förmåga:

“använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

 

“välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter”

 

“föra och följa matematiska resonemang”

 

“använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser”

 

 

PP På tallinjen: Mellan tiondelarna”

 

Varför: Eleverna ska få träna på att få förståelse för tallinjens uppbyggnad och att det finns oändligt många tal beroende på värdet i talens positioner. De ska muntligt få redogöra för sina strategier. Strategin ska sedan få prövas på andra liknade uppgifter för att se om den är effektiv och användbar.

 

“Kunna mål”: Kunna räkna med tal i decimalform med olika antal decimaler

 

Förmåga:

“använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

 

“välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter”

 

“föra och följa matematiska resonemang”

 

“använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser”

 

 

PP “Division av bråktal”

 

Varför: Eleverna ska få en uppfattning om skillnad mellan bråk som del av något och att kunna dividera tal i bråkform.

 

“Kunna mål”: Kunna dividera tal i bråkform

 

Förmåga:

“använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

 

“välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter”

 

 

PP “Räkna med negativa tal t ex (-3) (-4)

 

Varför: eleven ska få en uppfattning om hur resultatet av en multiplikation påverkas beroende på om talen är positiva eller negativa.

 

“Kunna” mål: multiplicera med negativa tal.

 

Förmåga:

“använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

 

“välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter”

 

 

PP “Division och multiplikation med 10…” (Bingo med multiplikation och division)

 

Varför: eleverna ska med hjälp av praktisk metod upptäcka hur de på ett snabbt sätt kan arbeta med att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 utan att använda miniräknare.

 

“Kunna” mål: kunna multiplicera och dividera utan hjälpmedel med 10,100 & 1000

 

Förmåga:

“välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter”

 

“föra och följa matematiska resonemang”