Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162

Välkommen till vår mattesida. Här kan du få inspiration och information om det mesta som rör matematik.

Blå strävor

Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna har egna kurs- och ämnesplaner. För att få med dessa skolformer i en matris avsedd för grund- och gymnasieskolan anpassas innehållet på elevnivå. Det innebär i praktiken att de elevsidor som är avsedda för elever i särskolans skolformer har en blå ”bubbelrand” högst upp. Tanken är att dessa elevsidor även ska kunna passa för specialundervisning och för alla elever som behöver möta matematik i många små steg. Eftersom texterna på elevsidorna är kortfattade kan de troligen fylla en funktion även för nyanlända elever.

I förarbetet till Matematiklyftets båda moduler Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen för lärare i särskolans skolformer uppmärksammades många goda undervisningsidéer och material som inte kunde användas i modularbetet eftersom innehållet var tydligt riktat mot elevers lärande. Nu använder vi Strävorna i det fortsatta arbetet med att sprida dessa idéer.

För att minimera omfattningen av text på aktiviteternas lärarsidor, och undvika allt för många upprepningar, föll det sig naturligt att samla faktatexter om matematikinnehållet i ett häfte: Blå strävor – matematik i många små steg vilket finns som en nedladdningsbar pdf >>

Aktiviteter i bokstavsordning
Att väga och jämföra 3A3C
Gemensam problemlösning – tal 1A2F4F
Krona och klave 3A
Pengagalen 3A
Talserier 4B6A
Vad kan kan hända? 4D
Var är den? 5C
Väga paket och jämföra priser 2A2C3A3C

IKT-strävor

Vad kan digitala verktyg tillföra matematikundervisningen? Vad innebär det för läraren att använda digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilken digital kompetens behövs?
Detta är frågor som diskuteras i Uppslaget IKT-strävor, Nämnaren 2016:4.
Läs hela Uppslaget här >>

På denna sida samlar vi de aktiviteter i Strävorna som har en tydlig IKT-anknytning, men du hittar dem också som vanligt via Strävornamatrisen eller de sidor där samtliga aktiviteter listas. Från och med 9 januari 2017 kommer en IKT-sträva att publiceras varje vecka, inledningsvis i åtminstone två månader.

Fyra olika fyrhörningar 8C8E
Samma area 8C8E

De länkar, filmer och annat kompletterande material som det hänvisas till i aktiviteterna finns samlat på ncm.gu.se/link >>

Läs mer på NCM:s webbsidor för matematikundervisning och IKT!
Matematikundervisning med IKT >>

Månadens problem, januari 2017

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
Ladda ner januari månads problem som pdf …
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag …eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg

Nu har anmälningen öppnat till årets Kängurutävling i matematik.

Anmäl här.

kangaroo_ny

Ännu en adventskalender

Denna gången från Prima matematik.

prima-julkalender

Majemas adventskalender 2016

Prenumerera på majemas adventskalender

 

 

 

 

 

 

I år består vår kalender av 4 digitala luckor med lekfulla övningar i matematik, engelska och svenska. Den första luckan sänds ut den 17/11. Vill du ta del av vår adventskalender – prenumerera då på vårt nyhetsbrev här!

https://www.majema.se/blogg/tag/jul/

Majemas julkalender – kluringar, traditioner och högtider!

Så var det äntligen dags för årets julkalender från Majema.
I år står vår populära väggalmanacka Kalenderblocket i fokus.

 

Majemas julkalender

 

Varje fredag lägger vi upp kommande veckas kalenderblad som har kluriga uppgifter att lösa eller tips på samtalsämnen kring julens traditioner och högtider.

Hur får man tag på kalenderbladen?

Antingen laddar man ner och skriver ut kalenderbladen från vår bonusmaterialsida som du hittar här.
Eller så kan du få veckans kalenderblad via e-post. Prenumerera då på våra nyhetsbrev här.

 

Här kommer årets adventskalender från NCM.

namnarens-adventskalender

Välkommen till Askunge-bloggen!
Årets julkalender kommer att presenteras på denna sida. Det blir ett matteproblem varje dag fram till julafton. Uppgifterna kommer att ha varierad svårighetsgrad, men de allra flesta problemen riktar sig till elever i de yngre åldrarna.
Vi börjar den 1 december.

jul

Mattehjälp online

Nu kan dina elever ta hjälp av Linköpingstudenten Björn Runows Mattehjälp online vars 7–9 videos följer Matematikboken XYZ! Såhär säger Björn själv om onlinehjälpen:

”Jag skapade dessa mattevideos för att hjälpa alla de som söker mattehjälp, oavsett när på dygnet det är eller var de befinner sig. Även matematikintresserade elever kan använda sig av videoundervisningen för att på egen hand ta sig vidare och utvecklas i matematik.”

Ta mig till Björn Runows Youtube-kanal!

Konferens: Små barns matematik

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) arrangerar våren 2017 en konferens om Små barns matematik. Konferensen vänder sig till förskollärare och förskolechefer med intresse för att utveckla matematikundervisningen i förskolan och till lärare som undervisar i förskoleklass och på lågstadiet.

Utgångspunkten för konferensens innehåll är boken Små barns matematik som på grund av senare års forskning och förändringar i förskolans styrdokument har reviderats och nu ges ut på nytt.

Föreläsare
Margareta Forsbäck
Ola Helenius
Annika Persson
Görel Sterner

Datum
2017-04-26
08.30 – 17.00

Plats
Södertörns högskola, Huddinge
Sal MB 416

Anmälan
Anmäl dig här »»»