Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
september | 2013 |

Månadsarkiv: september 2013

NYOmslags Hagland.inddÄr du sugen på att arbeta med mer problemlösning i din matematikundervisning?

Under fliken litteraturtips hittar du tre inspirerande böcker om ” rika matematiska problem”.

galler_tema prob_OMS.indd32_rp_omslag.indd

SKLKarlshamns kommun är en av 90 kommuner som deltar i SKL´s satsning ” Matematik PISA 2015″.

SKL har satt följande mål utifrån Sveriges placering I PISA 2015

  • Andelen elever som bara når lägsta nivån ska halveras
  • Andelen elever som når högsta nivån ska öka
  • Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna

Mars 2011 lanserade SKL en nationell matematiksatsning. SKLs målsättning är att Sverige ska prestera avsevärt bättre i PISA undersökningen i matematik 2015 jämfört med 2009. Satsningen vilar på tre fundament:

 

  • Fyra nivåer

Med det menar vi att alla fyra nivåerna i kommunen – politiker, förvaltningsledning, rektorer, lärare – är engagerade i såväl arbetet på hemmaplan som i det gemensamma arbetetPISA 2015

 

  • Styrning och ledning

Med det menar vi tre områden och sex punkter.           

Gemensam ledning: sammanlänkad och rollfördelning,

Gemensam syn: höga förväntningar på alla samt lärarkompetens och lärarsamverkan.

Gemensamma rutiner: uppföljning och stöd

 

  • Arbetande nätverk

Med det menar vi väl förberedda konferenser där en genuin kartläggning är utgångspunkt, arbete i blandade nivågrupper och kommunala åtaganden inför fortsatt arbete på hemmaplan

 

Från våren 2013 deltar nästan en tredjedel av Sveriges kommuner, indelade i tretton regionala nätverksgrupper från Nätverk Skåne till Nätverk Norr.

Karlshamn deltar i nätverk Syd, bestående av Svalöv, Sölvesborg, Tingsryd, Älmhult, Emmaboda pch Lessebo.

Alla kommuner som deltar i SKL Matematik PISA 2015 har åtagit sig att förbättra matematikundervisningen i samtliga kommunens skolor och att arbeta tillsammans i nätverk. Varje deltagande kommun anger mål för sin egen satsning gällande resultaten i matematik på de nationella proven våren 2015 och dessutom egna mål. Satsningen ska ses som en modell för hur resultaten i svensk skola kan bli bättre överlag.

Ni kan följa hur arbetet fortgår i kommunen under rubriken SKL.

 

 

Under två tisdagar har vi träffats för vårt första mattecafé i  ”att lära in matematik ute”.

Första träffen vände sig till främst F-6-lärare och andra träffen till fritidspedagoger.

Vi gjorde olika aktiviteter med matematikinnehåll ute, bla 

– hemlig påse lägesord, jämförelseord

– under hökens vingar med olika sifferkort

– multiplikationskull

För att nå presentationen klicka på Pedagogiskt café i matematik utematte pp

 cafe ute3 cafe ute4 café ute