Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Nytt mattetema på Kreativum |

Sifferjakten- hitta skattgömmor med GPS

Målgrupp: Åk 4-6 (men kan även lämpa sig för äldre elever)

Tid: Hela skolåret.

I sifferjakten används modern teknik som GPS och jordens eget koordinat-
system för att i smågrupper hitta till de dolda skattgömmorna ute i parken. I varje gömma finns det ett matematiskt problem att ta sig an som kan ge klassen poäng. I andra chansen får klassen möjlighet att ta igen de missade poängen, vågar man argumentera för sina lösningar så kan det ge klassen ytterligare poäng i sifferjakten. Ett fartfyllt äventyr!

Matematik; Eleverna tränas i förmågan att:
• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
• Föra och följa matematiska resonemang.
• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matematik; Innehåll som behandlas:
• Problemlösning (strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer, matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer).
• Samband och förändring (koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar).
• Taluppfattning och tals användning (positionssystem, tal i decimal och bråkform)
• Algebra (enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven, metoder för enkel ekvationslösning).

Fysik; Innehåll som behandlas:
• Människan i rymden och användningen av satelliter.
• Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

 

 kreanova