Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
februari | 2014 |

Månadsarkiv: februari 2014

Uppdrag Språklyft med matematik – högläsningstexter och elevuppdrag med problemlösning

Uppdrag Språklyft med matematik är uppbyggt på samma sätt som Uppdrag Språklyft 1. Nya berättelser om Leksaksfabriken och Detektivbyrån leder oss in på uppdrag som har problemlösning i fokus. Alla uppdrag har koppling till det centrala innehållet i matematik och observationspunkterna i Nya Språket lyfter!

Författarna ingår i projektgruppen som på Skolverkets uppdrag utarbetade Nya Språket lyfter!, ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1–6.

Provläs :http://www4.nok.se/smak/index.asp?isbn=9789127429932

uppdrag språklyft

 

 

NämnarenTema 10 – Matematikundervisning i praktiken
Denna bok behandlar undervisning i matematik och vänder sig främst till dig som undervisar i årskurserna 4–9, och till dig som går en lärarutbildning med denna inriktning. Texterna behandlar undervisning både ur forsknings- och praktikperspektiv och boken är tänkt att kunna användas både enskilt och tillsammans med andra.
    Liksom Matematiklyftet, utgår denna NämnarenTema 10 – Matematikundervisning i praktiken från tanken att det är viktigt hur undervisningen utformas och att lärares gemensamma diskussioner om undervisning i matematik är avgörande för att utveckla undervisningen.
 
ISBN 978-91-85143-25-2
Introduktionspris: 290 kr, Nämnaren-prenumeranter: -25%
Red: Karin Wallby, Ulrica Dahlberg, Ola Helenius, Johan Häggström & Anders Wallby

Beställning: http://ncm.gu.se/form/bestallning/

NTema10

 

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
Boken riktar sig till lärare som undervisar i matematik i förskoleklass men är också relevant för dem som undervisar i grundskolans tidiga årskurser. Boken innehåller såväl konkreta, tematiskt ordnade aktiviteter som teoriavsnitt om hur barn utvecklar sin förståelse för tal och räkning.
    På läsningens område talar vi om språklig medvetenhet. På motsvarande sätt bör förskoleklassens undervisning i matematik utveckla barnens intuitiva känsla för antal och mönster till mer uttalad medvetenhet om relationer inom tal, mellan tal och mellan tal och omvärld.
    Materialet är utvecklat och utprövat med hjälp av lärare i förskoleklass.

ISBN 978-91-85143-25-2
Sidantal: 470
Pris: 290 kr, N-prenumeranter -25%
Författare: Görel Sterner, Ola Helenius & Karin Wallby

Beställning:  http://ncm.gu.se/form/bestallning/

fklass

PRIMgruppen har nu lagt ut exempel på gamla nationella prov i matematik utifrån

de nya betygskraven.

http://www.su.se/primgruppen/matematik/%C3%A5k-9/tidigare-prov

 

Ett nytt material har tagits fram som stöd för bedömning i ämnet matematik, årskurs 1-9. Bedömningsstödet ersätter tidigare analysscheman som fanns för årskurs 1-5 och årskurs 6-9 i grundskolan.
Du hittar sidan på adressen nedan…….