Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
april | 2014 |

Månadsarkiv: april 2014

Här kommer månadens problem för april från NCM.

http://ncm.gu.se/media/namnaren/manadens/1404/problem_alla.pdf

Skicka gärna in era lösningar!
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

problem_3

problem_1

problem_2

Var är den? (5C)

Tränar förmågan att kommunicera matematik och lära sig olika uttrycksformer inom geometri och rumsuppfattning.

Förslag ges på några aktiviteter som sammantaget syftar till att vidga och fördjupa elevers rumsuppfattning, och hur den kan uttryckas språkligt och med symboler. Fokus läggs på position, alltså frågor om var och vart. Aktiviteterna på elevsidorna är av ett par olika slag. Den första är en enskild övning. Därefter följer tre sidor som är i princip lika och utan inbördes ordning. Tanken är att de flesta elever gör en av sidorna, men för elever som behöver ”mer av samma” är det möjligt att arbeta med två eller tre sidor. Slutligen finns två sidor med hemliga meddelanden. Även här är tanken att de flesta elever gör en av sidorna.

http://ncm.gu.se/media/stravorna/5/c/5C_var_ar_den.pdf

NCM_Logo_CMYK-copy-e1296391644715

Här kommer en kul påskaktivitet du kan göra med dina elever, enskilt eller i grupp.

Lämplig för åk 4 och uppåt.

Kul påskaktivitet

 påskkyckling

En handlingsplan för särbegåvade elever har tagits fram i ett samarbete mellan Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, 

Sollentuna, Uppsala, Umeå och SKL.

Här kan du hämta den:Handlingsplan särbegåvade elever

Från kängurur till kycklingar. Vi serverar inför påsken vikta sådana ur Matematikverkstadens förråd av aktiviteter. Här kan man öva sig på kvadrater, rektanglar och flera matematiska begrepp. 

En vikt kyckling

Uppgiften finns om du klickar på länken nedan:

http://ncm.gu.se/media/namnaren/xtra/feb07/NpN_vikt_kyckling.pdf

 

Tetraederkyckling

http://ncm.gu.se/media/namnaren/xtra/feb07/NpN_tetraederkyckling.pdf

 

Geometrisk kyckling

http://ncm.gu.se/media/namnaren/xtra/feb07/NpN_geokyckling.pdf

kyckling

Bedömningsportalen

Har du fått ditt lösenord från din rektor som fått en kodnyckel som genererats av huvudmännens hemliga dosa? Låter som en James Bond-film, men är hur man får inloggning till Skolverkets bedömningsportal.

Just nu hittar man i portalen stöd i:

  • Musik, årskurs 6
  • Matematik, årskurs 1-9
  • Biologi, fysik, kemi, årskurs 1-9 och i kurserna biologi 1, fysik 1 och 2, samt kemi 1 på gymnasial nivå.
  • Moderna språk, årskurs 6-9 och kurserna 2, 3 och 4 på gymnasial nivå
  • Engelska, diagnostiskt material för årskurs 1-6
  • Engelska 5 på gymnasial nivå.

Bedömningsstöd förresten – i portalen hittar man nu även concept cartoons, som vi  mer ser  som ett undervisningsstöd…

Concept cartoons finns nu på svenska. Materialet är anpassat för åk 1-9 och innehåller olika matematiska frågeställningar kring olika teman.

Till respektive frågeställning finns även förslag på aktiviteter samt fördjupning. Frågorna kan även omarbetas, sparas och skrivas ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer under fliken litteraturtips….

amnestorg

Katten, musen, tiotusen

Säsong 2. Nya mattelekar med katten och musen! Katten hänger inte alltid med vad musen pratar om och vilka matteord den är ute efter. Ledtrådarna är många och fantasifulla. Här finns animationer, lek med kända barnsånger, identifikation med barn som leker och rymdvarelser som sorterar och grejar. Kan det hjälpa katten att förstå musens mattebegrepp?

http://www.ur.se/Produkter/181147-Katten-musen-tiotusen-Talet-fem-och-farg

Katten, musen, tiotusen/UR

Nu finns nya föreläsningar i matematik från årets matematikbiennal i Umeå på UR samtiden.logotype_ur_kunskapsbanken

Två tusen lärare och skolforskare möts för att prata matematik och pedagogik. Utmaningen ligger bland annat i ”att hjälpa eleverna att hitta in i matten, att väcka deras lust och intresse”. Några av landets bästa föreläsare står på scenen. Några av landets mest entusiastiska mattelärare delar med sig av sina erfarenheter. Föredragen spelades in på Matematikbiennalen på Umeå universitet i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

 Här nedan kommer presentationer och länkar till några av föreläsningarna.

 

Vilka elever behöver särskilt stöd i matte?

Vad behöver man tänka på när man har en elev med särskilda behov i klassrummet? Inkludering socialt och didaktiskt är särskilt viktigt. Helena Roos, lärare vdi Linnéuniversitetets speciallärarprogram, och Anette Bagger, lärarutbildare vid Umeå universitet, berättar om sina erfarenheter. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181905-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Vilka-elever-behover-sarskilt-stod-i-matte

 

Att lära sig matte med huvudräkning

För att kunna räkna i huvudet måste man lära sig en mängd strategier och välja den som passar bäst för situationen. Det säger Wiggo Kilborn, lärarutbildare. Men det är inte säkert att samma metod passar alla individer. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181909-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Att-lara-sig-matte-med-huvudrakning

 

Solrosor, tempel, badringar och matematik

Alla är matematiker, fast vi inte alltid tänker på det, utan räknar intuitivt. Det säger Kristin Dahl, hedersdoktor vid Umeå universitet och författare till en rad matteböcker. Själv hoppade hon av matematikstudier som ung. Föreläsningarna var för tråkiga och inbundna. Men idag vet hon att matte kan vara en rolig lek. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181908-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Solrosor-tempel-badringar-och-matematik

 

Kul och kreativa NO- och matematikexperiment

Ett pärlband av konkreta experiment för NO- och matteklassrummet. Hans Persson, lärare, lärarfortbildare och läromedelsförfattare, visar i en kunskapsshow, hur man kan ha det både kul och lärorikt i klassrummet. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181910-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Kul-och-kreativa-NO-och-matematikexperiment

 

Begripliga kunskapskrav för gymnasiet

Det finns några problem de flesta lärare känner igen. Hur bedömer man en elev som uppfyller kraven i nästan alla moment, men saknar några nästan helt? Svaren från bland annat styrdokumenten och Skolverket är inte helt lättolkade. Det finns lösningar, menar Johan Falk, gymnasielärare i NO och matematik vid gymnasieskolan Rudbeck i Sollentuna. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181906-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Begripliga-kunskapskrav-for-gymnasiet

 

 

Resonera och kommunicera i matte

Matematik är ett språk man utvecklar hela livet. Lär man sig ett nytt språk får man ett ökat självförtroende. Pernilla Tengvall och Hanna Almström, båda NO- och mattelärare årskurs 1-7 vid Handskerydsskolan i Nässjö, talar om fem strategier för ett formativt förhållningssätt där ett gott gruppklimat och delaktighet är några av hörnstenarna. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181904-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Resonera-och-kommunicera-i-matte

 

 

Detta krävs för bra, formativ bedömning

Man kan alltid bli bättre, hur bra man än undervisar. Det säger matematikforskaren Torulf Palm. Men vad ska man utveckla? Hans förslag är formativ bedömning, som enligt många forskare är ett av de mest effektiva sätten att öka elevernas kunskaper. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181903-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Detta-kravs-for-bra-formativ-bedomning

 

Bedöma kunskaper med diagnosverktyget Diamant

Diagnosmaterialet Diamant spänner från årskurs 1 till 9. Det är tänkt som ett stöd för att hjälpa lärarna bedöma eleverna, men också som en hjälp att planera undervisningen. Det går, menar konstruktörerna, att ge den enskilda eleven just det den behöver. Madeleine Löwing, konstruktör av diagnosprogrammet Diamant och Maj Götefelt, undervisningsråd vid Skolverkets enhet för prov och bedömning, förklarar hur materialet är uppbyggt. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181901-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Bedoma-kunskaper-med-diagnosverktyget-Diamant

 

 

Att laborera med matte i datorn

Med hjälp av datorn kan eleverna aktiveras och begripa matematiken från ett annat håll. Bengt Aspvall, professor i datalogi vid Blekinge tekniska högskola, visar hur det går att arbeta praktiskt och lekfullt med matten i klassrummet. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181902-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Att-laborera-med-matte-i-datorn

 

Matematiken och politiken

Kunskap, vetenskap och forskning är svaret på hur Sverige framöver ska kunna konkurrera ute i världen. Det säger utbildningsminister Jan Björklund (FP). Plats 38 var Sveriges placering i PISA-undersökningen 2012 bland 50 industriländer Resultatet är sorgligt, men det är bra att diskussionen pågår om hur Sverige ska ta sig ur det här. Vad måste göras? Med skolan och matematiken i fokus talar Jan Björklund inför en sal fylld med lärare. Sverker Olofsson leder en frågestund med utbildningsministern. Inspelat i februari 2014.

http://www.ur.se/Produkter/181907-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Matematiken-och-politiken