Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
juni | 2014 |

Månadsarkiv: juni 2014

Hur får man eleverna att verkligen förstå matten? Yvonne Liljekvist har i sin avhandling tittat på sambandet mellan olika typer av matteuppgifter och hur eleverna lär sig. Uppgifter där eleverna själva konstruerade lösningen var mest effektiva.

Läs mer om forskningen:

http://www.skolvarlden.se/artiklar/eleverna-lar-sig-mer-med-kreativa-matteuppgifter

Appar från Happsan

På onsdag och torsdag den här veckan kommer alla Happsans matematikappar att vara gratis. Tipsa gärna kollegor och elever!

Alla Happsans matematikappar är gratis onsdag 4/6 och torsdag 5/6!

Flip it by Happsan tränar tabellträning och prioriteringsregler (åk 4-Gy).

Math Tub innehåller multiplikation och division (åk 1-9) 

Math Bugs tränar positionssystemet och platsvärde (Fsk-åk 5),

 

Flip it by happsan, https://itunes.apple.com/se/app/flip-it-by-happsan/id648361296?mt=8

Skolappars recension, http://www.skolappar.nu/flip-it/

 

Math Tub by Happsan, https://itunes.apple.com/se/app/math-tub-by-happsan/id598256534?mt=8

Skolappars recension, http://www.skolappar.nu/math-tub/

 

Math Bugs Full, https://itunes.apple.com/se/app/math-bugs-full/id619250214?mt=8

Skolappars recension, http://www.skolappar.nu/math-bugs/

 

Vänliga hälsningar

Eva Björklund

happsan

BEDÖMNINGSSTÖD INFÖR BETYG ÅK 6

Elevens förmågor synliggörs genom frågan HUR eleven kan.

FILER ATT LADDA NER:

Bedömningsstöd (pdf)

Provlektion (pdf)

Genom att använda bedömningsstödet får du svar på frågorna:

HUR är elevens begreppsförståelse?

HUR ser elevens förmåga att lösa problem ut?

HUR utför eleven sina beräkningar och väljer strategier?

HUR resonerar eleven i matematik?

HUR är elevens förmåga att bedöma rimlighet?

HUR kommunicerar eleven i matematik?

När du känner till elevens förmågor, eller kunskapskvaliteter, blir det tydligt vilka delar i det centrala innehållet som eleven behöver öva på – och vilka typer av uppgifter du ska rikta in undervisningen på. För varje kunskapskrav ges i bedömningsstödet exempel på hur en uppgiftslösning för betygsnivåerna A, C och E kan se ut. Där poängteras också vad eleven bör behärska på de olika betygsnivåerna för att underlätta din bedömning av elevernas lösningar.

Bedömningsstödet är också ett enklare komplement till det poängsystem för bedömning som Skolverket utarbetat. Om du vill testa dina egna elever, finns uppgifterna till bedömningsstödet all Ladda hem ett bedömningsstöd (pdf)

MER OM FÖRMÅGORNA: Resonera och Kommunicera är två skilda förmågor i kursplanen men behandlas ofta tillsammans, t.ex. i kommentarmaterialet.

Exempel på bedömningsstöd

RESONERA FOKUSERAR PÅ ELEVENS ARGUMENTATION: hur bra är den och lyfter den på något sätt resonemanget?

KOMMUNICERA FOKUSERAR PÅ ELEVENS BESKRIVNING AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET: hur ändamålsenlig, effektiv och anpassad till sammanhanget är den?

Av Skolverkets bedömarträning går att utläsa några mer konkreta kvalitetsmått att använda när du bedömer mot de båda förmågorna:

RESONERA   KOMMUNICERA
Går resonemangen att följa?   Är hela uppgiften besvarad?
Redovisar eleven sina metoder?   Är det matematiska språket enkelt /godtagbart /korrekt?
Motiverar eleven sina val?   Är figurer acceptabelt / tydligt ritade?
Försöker eleven att generalisera?   Varierar eleven mellan olika uttrycksformer?

Ladda hem en provlektion (pdf)

 

 

Träna multiplikation

Maths is fun är en webbsida (på engelska som så många andra) där man hittar mängder med extra träningstips, gratis material och nedladdningsbara filer.

Här hittar du extra träning på multiplikationstabellerna. Allt i strukturerad ordning. Det finns givetvis mycket annat också, men det kommer du att märka när du ser sidan.

 

math is fun

 

 

Matteidéer

Math Cats har en del roliga och inspirerande tips!

Här ser du några av idéerna!

the math cats

Talserier

Mönster, sekvenser och talserier är områden inom matematiken som fascinerar. Det är också en grundläggande kunskap som du behöver för att förstå hur vårt talsystem är uppbyggt.

Här hittar du en film som beskriver problemet Tornet! 

Bygg ett torn

 

Appar lyfter det lustfyllda lärandet

I boken Appar lyfter det lustfyllda lärandet får du tips på bra och pedagogiska appar inom områden som exempelvis matematik, språk, skapande, lek och konstruktion. Du får förslag på hur du som pedagog kan arbeta med olika appar i kombination med traditionell verksamhet och undervisning.

Boken riktar sig i första hand till pedagoger i förskola och förskoleklass, men tipsen går givetvis att anpassa till äldre barn också.

Bläddra i bokenAppar 87701191

 Boken innehåller 

 1. •Appar

 2. •   Skriv med talsyntes

 3. •   Bokstäver väcker intresse för ord

 4. •   Stavning med bokstavsljud

 5. •   Lös korsordet

 6. •   En riktig utmaning – språk och logik

 7. •   Experiment och problemlösning

 8. •   Logiskt tänkande

 9. •   Skapa digitala böcker

 10. •   Väck kreativiteten

 11. •   Pyssla och bildskapa digitalt

 12. •   Mönsterövningar

 13. •   Vi lär oss färger

 14. •   Lär dig klockan

 15. •   En räknesaga

 16. •   Grundläggande matematik

 17. •   Räkna godis

 18. •   Antalsuppfattning upp till 20

 19. •Pedagogappar

 20. •   Att göra-listor

 21. •   Tankekartor

 22. •   Träna på turtagning

 23. •   Enkla presentationer

 24. •   Dela ut uppgifter

 25. • Frågor att fundera över

 26. • Tips på vägen

 27. • Referenslista

 

ISBN: 978-91-87701-19-1

F-pris: 165,00 kr

Författare till Appar lyfter det lustfyllda lärandet är Erika Olsson som arbetar på Skapaskolan i Huddinge. Erika föreläser även om sitt användande av lärplatta i förskola och är grundare av Förskolearenan.

Besök gärna Erikas egen hemsida!

Med matematiska förmågor som kompass

Den röda tråden i Med matematiska förmågor som kompass, är att vi ska upptäcka vilka möjligheter det finns att utforma undervisning där vi ger eleverna möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor. Boken presenterar de matematiska förmågorna utifrån aktuell forskning och lyfter fram dem med en nära koppling till matematiska delområden och individuella elevresultat. Innehållet belyser även utvärderingens roll och betydelse för elevernas kunskapsutveckling. 

Läsaren får ta del av hur vi med stöd i laborativt arbete och gemen­samma diskussioner hjälper eleverna att utveckla sin begreppsförmåga och för­måga att kommunicera matematik.Genom medvetna aktiviteter kan vi stödja eleverna att också utveckla en säker räkneförmåga, förmåga att lösa problem samt förmåga att föra ett matematiskt resone­mang. De mate­matiska förmågorna är sammanvävda till ett nätverk, som blir synligt, när det kopplas till ett matematiskt innehåll. I boken presenteras förmågorna inte endast som en vision utan som en vägvisare, en kompass, när vi utformar vår undervisning.

Med matematiska förmågor som kompass är en bok i ­matematikdidaktik som vänder sig till lärare, lärarutbildare,studerande och övriga med ­intresse för att utveckla skolmatematiken i grundskolans årskurser F–6.

Författare: Lisen Häggblom

Förlag: Studentlitteratur

ISBN: 9789144084381

med matematiska förmågor som kompass

Litteraturtips:Fritidshem- Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer

I fritidshemmets verksamhet finns oändliga möjligheter att konkretisera och synliggöra matematiken omkring oss. I många aktiviteter använder sig barnen redan av matematik, ofta utan att ens vara medvetna om det. I fritidshemmets verksamhet bör arbetet med matematik handla om att ta var på barns olika upplevelser och organisera aktiviteter som kan problematiseras. Fritidshemmets verksamhet ska vara ett stöd för barns lärande och utveckling och för de mål som finns i skolan.

 

Boken Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer vill inspirera och tydliggöra fritidspedagogernas uppdrag och specifika kompetens när det gäller att ta vara på och utveckla barnens matematiska förmåga. Du får tips på hur du kan planera aktiviteter som innehåller matematik inom områdena Språk och begrepp; Tal och räkning; Mått och mätning; Sortera och klassificera; Geometri och former samt Mönster.

Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer innehåller en teoridel som beskriver vilken matematik barnen möter i årskurs F-3 och en praktisk del med konkreta exempel på aktiviteter för att arbeta med matte på fritids.

Alla aktiviteter har koppling till kursplanens mål i matematik.

Fritidshem Matematik i aktivitet och vardagliga situationer är skriven av Anna-Lena Lindekvist som är legitimerad lärare och har arbetat som småskollärare i 40 år. Hon har en fil. mag. i pedagogik, skriver en avhandling om matematiksvårigheter och är Gudrun Malmerstipendiat. Anna-Lena har en bred kunskap om matematikdidaktik och är en uppskattad föreläsare.

Författare: Anna-Lena Lindekvist

Förlag: Natur & Kultur

ISBN: 9789127423114

fritidshem

 

Spagetti Makaroner- ett TV-program från UR

Spagetti Makaroner är en liten italiensk kvarterskrog någonstans i Sverige. Den drivs av servitrisen Bibbi och Kocken som har en förmåga att röra till det både i matlagningen och i matematiken. Att gästerna har speciella önskningar gör inte saken lättare. I restaurangköket finns också Mattemusen som bor på en hylla vid spisen och har ett och annat att göra med lösningen på dagens matematiska problem. Men det förstår varken servitrisen eller kocken. ”Spagetti, makaroner, hundra miljoner” riktar sig till förskoleklass och årskurs 1 och är en pedagogisk fortsättning av ”Katten, musen, tiotusen”.

http://www.ur.se/Produkter/159957-Spagetti-makaroner-hundra-miljoner-Karlek-och-spagetti

spagetti makaroner