Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Lärartips! Tummen upp- kartläggning i matematik åk 4-6 |

Kartlägg elevernas kunskaper efter nya kunskapskraven enligt Lgr 11!

I Tummen upp! Matte kartläggning åk 6 finns uppgifter som är direkt kopplade till kunskapskraven för åk 6 och som kartlägger varje elevs kunskaper i matematik inför de nationella proven och betygen i slutet av samma årskurs. I häftet finns dessutom en matris som ger en samlad översikt av hur både eleven och läraren anser att kunskapskraven i Lgr11 är uppnådda.

 Uppgifterna i Tummen upp! Matte kartläggning åk 6 visar vilken kunskapsnivå eleven ligger på förhållande till kunskapskraven och lägst godkänd nivå för åk 6. Läraren och eleven kan utifrån resultatet fokusera och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på, och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor. Uppgifterna kan därför med fördel användas inför de nationella proven.

Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Längst bak i häftet finns dessutom en matris där både eleven och läraren reflekterar över elevens kunskaper för att få en samlad översikt av kunskapskraven i Lgr 11.

Smakprov

Tummen upp! Matte kartläggning åk 4
Tummen upp! Matte kartläggning åk 5
Tummen upp! Matte kartläggning åk 6

Provlektion

Tummen upp åk 4

Tummen upp åk 5

Tummen upp åk 6

 

 tummen upp