Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
december | 2014 |

Månadsarkiv: december 2014

PRATA OM SPEL – SANNOLIKHET OCH SPEL

Övningen består av fyra olika delar. Den låter eleverna med utgångspunkt kring spel om pengar arbeta med sannolikhet och slump. 

Eleverna får formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. De får tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.

Här hittar du övningen och tillhörande material på Prata om spels hemsida

 

Årskurs: Gymnasiet

Ämne: Matematik

Tema: Medier & Källkritik, Privatekonomi

Nyckelord: Källkritik, Sannolikhet, Spel om pengar Sannolikhet-och-Spel_Gymnasiet1-180x180

 

Julkul i matteverksta´n

Det finns många laborativa matematikaktiviteter och problem som har, eller kan få en tillfällig, julprägel. Här nedan ges exempel för alla som vill bjuda in till Julkul i matteverksta´n.

http://ncm.gu.se/node/1637

jultomte

MATTETALANGER

Vi måste få upp ögonen för våra talangfulla elever, se deras stora potential och stimulera dem att utveckla sina förmågor så långt det går. Då växer dessa individer inte bara ämnesmässigt utan även på det personliga planet. De inspirerar och lyfter även sina klasskamrater. Om vi tillåter dem, har de också förmågan att bidra till nya vägar i samhällsutvecklingen.

Varmt välkommen till denna webbsida. Här hoppas vi att du ska hitta svar på några av dina frågor, finna tips och idéer på litteratur och aktiviteter samt känna stöd i de beskrivningar som andra lärare, föräldrar, elever mm bidragit med om mattetalanger.

Här kommer en sida med kluriga problem och aktiviteter för alla åldrar.

I dessa jultider hittar du ännu en adventskalender med även julpyssel…

Klicka på här för att komma till sidan.

tomtekalender

Räkna med språk

av Birgitta Sundström, Stina Thunberg, Anne-Charlotte Vennberg
Verktyg för språkinriktad matematikundervisning

Språkförståelse har en avgörande roll i matematikundervisningen. Med ett språkinriktat arbetssätt i matematikundervisningen ges alla elever, oavsett kunskapsnivå i svenska språket, goda förutsättningar att utveckla sina förmågor och klara kunskapsmålen. Räkna med språk ger matematikläraren den teoretiska bakgrund och de praktiska pedagogiska verktyg som behövs för en framgångsrik undervisning.

Författarna – två matematiklärare och en svenska som andraspråkslärare – berättar om sina arbetssätt med språkinriktade matematikundervisning som tillgodoser målen i Skolverkets styrdokument. Boken har många praktiska exempel på planering, lektionsupplägg och formativ bedömning.

I boken ingår en dvd med kopieringsunderlag för 20 laborationer, därtill lärarhandledning, beskrivning av arbetsgång, elevinstruktioner med bedömningsmall och extra material för genrepedagogiskt arbete. Boken kan användas av alla matematiklärare, såväl i grundskolan, gymnasiet som i vuxenutbildningen. Exemplen i boken är hämtade från vuxenutbildningen, kurs Matematik Grundläggande.

Birgitta Sundström är adjunkt och har över 30 års erfarenhet av att undervisa elever i matematik och naturorienterande ämnen. Hon jobbar vid Vuxenutbildningen i Luleå som lärare i matematik, kemi och biologi.

Stina Thunberg är förstelärare i svenska, religion och svenska som andraspråk vid Vuxenutbildningen i Luleå. Hon har flerårig erfarenhet, även från grundskola och gymnasium, att undervisa heterogena elevgrupper genom användande av innovativa arbetssätt.

Anne-Charlotte Vennberg är lärare i matematik och historia vid Vuxenutbildningen i Luleå. Hon har under de senaste åren varit aktiv i utveckling av verksamheten främst gällande matematik och IKT.

Länk till demofilen för bok och dvd.

 
Titel: Räkna med språk
Författare: Birgitta Sundström, Stina Thunberg, Anne-Charlotte Vennberg
ISBN:978-91-7382-865-9
Pris: 398 kr
 
räkna med språk

Här kommer ännu en adventskalender från Askunge förlag.

askunge julkalender 14

Adventskalendern 2014


Under tiden 1–24 december kommer vi varje dag att lägga ut dagens adventsproblem. Alla problem finns även samlade så att de enkelt kan laddas ner, alla på en gång. Här finns också lösningar till problemen. Vi publicerar dem med några dagars fördröjning så att vi inte lockar er till att leta upp svaret direkt.

Skicka gärna in dina lösningar »»»

Adventsproblem

Ladda ner alla adventsproblemen 2014 (pdf) >>

Lösningar

Länk till sidan.