Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
januari | 2015 |

Månadsarkiv: januari 2015

Askunge förlag tipsar om hur du kan arbeta med statistik kring årets ”topplista på namn”.

http://askungeforlag.blogspot.se/

Norrevångs förskolas Kartotek

Här kommer ett bra exempel på hur man på Norrevångs förskola i Mörrum sprider sitt mattemateriel mellan avdelningarna. Man har upprättat ett kartotek.
Tanken med att göra ett kartotek för vårt matte material på  förskolan var att synliggöra och samla allt material från alla avdelningar i huset på ett och samma ställe. Och att göra det enkelt att hitta nya idéer. Det är ju onödigt att all avdelningarna köper in lika material när man kan låna av varandra.
 
I kartoteket sätter varje avdelning in foto på sitt material under en flik som märkts med avdelningens namn. När detta är gjort kan vi börja låna material av varandra. Det är sedan viktigt att man lämnar tillbaks rätt saker till rätt avd. när man lånat klart. (Ulrika Karlsson, Norrevångs förskola)

 

 
 
 

 

Arbeta med bråk- tips från Askunge förlag för alla åldrar

Medveten matte – Bråk

Medveten Matte   är ett bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Medveten matte är länken mellan läroplanens krav och det praktiska arbetet i klassrummet. Det är ett systematiskt material som du använder innan eleverna arbetar med sin mattebok. Tanken är att eleverna ska vara medvetna om sitt träningsbehov. Alla ska inte träna på allt, utan varje elev ska välja den träning de behöver. Eleverna får feedback medan arbetet pågår, och inte i efterhand när det är för sent.
Nu finns det fjärde häftet (av sex) i lager.
Läs mer om materialet här:

 

Träna med målet i sikte

Träna med målet i sikte är en serie träningshäften som riktar sig till elever som behöver träna mera inom vissa områden i matematiken. För de elever som behöver träna lite extra på Bråkeller Bråk och procent, finns två olika häften.
Läs mer 
 

 

Bråk från början

Vad är ett bråk och hur läser man och löser man uppgifter med bråk? 
I det här häftet får eleven möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel o.s.v.
Häftet tar också upp skillnaden på del av helhet och del av antal.
Till häftet finns också ett laborativt material som är anpassat till de uppgifter som finns i häftet. Materialet är gjort i kraftig kartong och med utstansade bilder.
Här finns också en gratis lärarhandledning att ladda ner.
Läs mer 

 

Månadens problem

Välkommen till månadens problem! Här presenteras tre problem av olika svårighetsgrad för olika åldrar. Problemen är oftast hämtade från Kängurutävlingen. Lösningar och kommentarer publiceras följande månad.

Problemen i Kängurutävlingen har alternativsvar att välja mellan. Här har vi valt att ta bort alternativen utom i de fall då de är väsentliga för lösningen på något sätt.

»»» Här finns januari månads problem!  problem 1 jan

»»» November månads lösningar!

Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller problem 2 janförklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag till:
manadens_problem@ncm.gu.se

eller

Nämnaren/NCMproblem 3 jan
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Medveten Matematik Bråk

Nu har äntligen fjärde boken i serien” Medveten matematik bråk” kommit.

Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Oavsett huvudläromedel.

Medveten Matte är länken mellan läroplanens krav och det praktiska arbetet i klassrummet. Det är ett systematiskt material som du använder innan eleverna arbetar med sin mattebok. Tanken är att eleverna ska vara medvetna om sitt träningsbehov. Alla ska inte träna på allt, utan varje elev ska välja den träning de behöver. Eleverna får feedback medan arbetet pågår, och inte i efterhand när det är för sent.

Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösningsuppgift. De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmågor. Det är det första steget på väg mot medvetna elever.

De tio stegen i arbetsgången är:

1.    Problemlösning 1

2.    Genomgång

3.    Bedömningsträning i grupp

4.   Självbedömning

5.   Problemlösning 2

6.    Förtest

7.    Framåtsyftande planering

8.    Individuell träning

9.    Diagnos

10.  Slutbedömning

Vill du läsa mer om materialet, klicka härMedveten Brak omslag gron webb

 

Matematik i ett rymdäventyr

Askunge förslag ger ut ett nytt läromedel i matematik för förskoleklass, ”Matematik i ett rymdäventyr”.

Matematik i ett rymdäventyr är ett läromedel för elever i förskoleklass. Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden.

Elevboken är indelad i sex kapitel och varje kapitel inleds med en samtalsbild och avslutas med ett matematiskt problem. Eleverna får här möjlighet att tänka, resonera och utveckla många grundläggande matematiska begrepp. Arbeta gärna med problemen parvis eller i grupp.

Lärarboken innehåller berättelsen Ett rymdäventyr, kommentarer till sidorna i elevboken, metodiska anvisningar, kartläggningsblad, kopieringsblad och många tips på hur ni kan arbeta laborativt och undersökande, både inom- och utomhus.

Det finns också förslag på hur ni kan arbeta med temaområdena tid och Rymden!

Elevboken tar upp sortering, jämförande begrepp, lägesord, geometriska former, symmetri, mönster, längd, vikt, volym, tid, antal, ordningstal, diagram, hälften och dubbelt. Boken tar också upp året, månader och veckodagar.

För att titta i elevboken och lärarboken, klicka här.

Omslag Ett rymdaventyr fram litenOmslag Rymd LH fram liten

 

Nu pågår förberedelserna för Kängurutävlingen 2015, som går av stapeln 19 mars. Vi har till 2015 års tävling gjort några förändringar i de tävlingsklasser man kan anmäla sig till. Det innebär att följande tävlingsklasser finns:

Milou för förskoleklass till åk 2
Ecolier för åk 3 – 4
Benjamin för åk 5 – 7
Cadet för åk 8 – 9, gymnasiets kurs 1
Junior för gymnasiets kurs 2 – 3
Student för gymnasiets kurs 4 – 5

Anmäl dina elever här:
 

Du kan läsa mer om Kängurutävlingen på
http://ncm.gu.se/känguru

Med vänliga hälsningar
Kängurutävlingens redaktion

kangaroo_ny

En träningssida för dig som vill öva följande:

Räkna upp/ned   Visa matteprov | Starta matteprovkluring

Svara på frågor om vilket tal som kommer före eller efter ett annat tal.

Störst och minst   Visa matteprov | Starta matteprov

Identifiera vilket tal som är störst eller minst bland en samling tal.

Ental, tiotal, hundratal   Visa matteprov | Starta matteprov

Identifiera vad är ental, tiotal respektive hundratal i givna tal.

Tal med bokstäver   Visa matteprov | Starta matteprov

Läs och skriv tal med bokstäver.

Heltal och decimaltal   Visa matteprov | Starta matteprov

Svara på frågor som handlar om heltal och decimaltal

Negativa tal   Visa matteprov | Starta matteprov

Svara på frågor som handlar om negativa tal.

Bråk 1   Visa matteprov | Starta matteprov

Svara på frågor som handlar om tal i bråkform.

Bråk 2   Visa matteprov | Starta matteprov

Förenkla bråk till deras enklaste form.

Primtal   Visa matteprov | Starta matteprov

Faktorisera tal och svara på frågor om primtal.

Addition 1   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna ensiffriga additioner, t.ex. 3 + 4.

Addition 2   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna en− eller tvåsiffriga additioner, t.ex. 15 + 8.

Addition 3   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna addition mer fler än två termer, t.ex. 7 + 6 + 9.

Addition 4   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna additioner med decimaltal, t.ex. 6.8 + 3.5.

Subtraktion 1   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna subtraktioner med ensiffriga tal, t.ex. 7 − 2.

Subtraktion 2   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna subtraktioner med en− eller tvåsiffriga tal, t.ex. 61 − 4.

Subtraktion 3   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna subtraktioner där summan kan vara negativ, t.ex. 3 − 9.

Subtraktion 4   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna subtraktioner med fler än två termer, t.ex. 7 − 4 − 5.

Subtraktion 5   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna subtraktioner med decimaltal, t.ex. 7.6 − 4.7.

Multiplikation 1   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna multiplikationer med ensiffriga tal (multiplikationstabellen), t.ex. 7 × 5.

Multiplikation 2   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna multiplikationer med en− eller tvåsiffriga tal, t.ex. 14 × 4.

Multiplikation 3   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna multiplikationer med fler än två faktorer, t.ex. 7 × 4 × 3.

Multiplikation 4   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna multiplikationer med decimaltal, t.ex. 9.3 × 6.

Division 1   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna divison med små tal som går jämnt ut, t.ex. 9 / 3

Division 2   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna division med tal under 100 som går jämnt ut, t.ex. 72 / 8.

Division 3   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna division där svaret blir ett decimaltal, t.ex. 14 / 8.

Exponenter 1   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna upphöjt till där svaret blir lägre än 100, t.ex. 72.

Exponenter 2   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna upphöjt till där svaret blir lägre än 500, t.ex. 63.

Exponenter 3   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna tal där man kan använda exponentlagarna, t.ex. 79 / 77.

Operatorprioritet   Visa matteprov | Starta matteprov

Beräkna uttryckets operatorer i rätt ordning, t.ex. 6 − 2 × 2.

 

Här kommer en mattesida du som pedagog, elev eller förälder kanske kan ha nytta av.

På mattesidan finns spelet ”Matteormen”.

”Matteormen” går ut på att så fort som möjligt bilda ett uttryck som ger ett visst värde. Spelet innehåller 12 olika nivåer.

Testa här!

Det finns även en appversion av spelet, Equals POP.

Hour of code gick av stapeln i december. Detta event var till för att väcka elevers nyfikenhet för digitala verktyg och att visa dem hur enkelt och roligt det kan vara att skapa med IT.

Enligt en uppskattning från EU kommer det nästa år saknas 500 000 personer i EUs totala arbetskraft med den kompetens som krävs för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden för programmerare och IT. Den siffran väntas stiga till 900 000 till år 2020.

”I en värld som blir alltmer digital, blir en grundläggande förståelse för vad kodning är allt viktigare. Därför är det så inspirerande att hela världen ägnar sig åt en timmas kodning under samma vecka i december.

Vill du bli inspirerad? Testa här :

Här finns även en annan sida du kan få inspiration på (under online one hour web).

lightbot