Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
februari | 2015 |

Månadsarkiv: februari 2015

Du har väl anmält din klass till Kängurutävlingen!

Kängurutävlingen 2015

Nu pågår förberedelserna för Kängurutävlingen 2015. Första tävlingsdag är i år 19 mars. Det går alltså bra att göra tävlingen under den följande veckan, men inte före den 19.

Vi har till 2015 års tävling gjort några förändringar i de tävlingsklasser man kan anmäla sig till. Det innebär att följande tävlingsklasser finns:

Milou för förskoleklass till åk 2
Ecolier för åk 3 – 4
Benjamin för åk 5 – 7
Cadet för åk 8 – 9, gymnasiets kurs 1
Junior för gymnasiets kurs 2 – 3
Student för gymnasiets kurs 4 – 5

»»» Anmäl nu! eller besök http://ncm.gu.se/kangaru för ner info.

kängurumatte

 

Mattematchen är en nationell mattetävling bland årskurserna 1-4,

där entusiasm är det som räknas och belönas. Spela och lär!

Tävlingstid: 23.2 – 22.5.2015

http://www.mattematchen.se/   mattematchen

Delta i Mattematchen och få tillgång till 10monkeys Math World GRATIS under hela tävlingstiden mellan 7.00-14.00 under vardagar.

Logga in till Math World och börja spela! 

mattematchen 2

 

Fira Pi-dagen på Kreativum!

Måndagen den 16 mars kl 14.30-15.30 Pi-dagen är en dag tillägnad talet π (pi) och inträffar 14 mars varje år. (I år firar vi Pi-dagen mån den 16 mars eftersom 14 mars är en lördag.)

Pedagoger (alla ämnen åk 4-9 och alla andra som känner sig nyfikna) inbjuds att delta när Kreativum i samarbete med BTH bjuder in till workshop med Eva Pettersson, Universitetslektor och vicerektor på Blekinge Tekniska Högskola.

Temat är problemlösning: ex ”Finns det, i Sverige, två personer som har lika många hårstrån på huvudet?”

Vi bjuder på kaffe/the och kaka. Kostnadsfritt att delta, begränsat antal platser.

Anmäl senast 9 mars till: kicki.fransson@kreativum.se 0454 303368

Hitta inbjuda här: inbjudan_15

BTHpi

kreativum

Gamla nationella prov

Många lärare, men även elever och föräldrar, undrar i provtider om det finns gamla nationella prov som eleverna kan träna på inför provtillfället. Delar av de nationella proven återanvänds och skyddas av provsekretess, men vissa prov är frisläppta och finns att hämta här.

Undervisningen som eleverna får i skolan ska ta sin utgångspunkt i styrdokumenten. Ett av syftena med de nationella proven är att pröva elevernas kunskaper utifrån ämnenas kursplaner (i grundskolan) och ämnesplaner (i gymnasieskolan). Inför provtillfället kan läraren med hjälp av ett gammalt frisläppt prov eller exempeluppgifter visa eleverna hur ett prov kan vara uppbyggt.

Klicka här för att komma till Skolverkets sida.

Välkommen till NCM:s seminarieserie!

Vi får lyssna på intressanta föreläsningar och delta i spännande efterföljande diskussioner!

Se det inspelade seminariet
Vissa av seminarierna spelas in. De har unika adresser som du finner vid respektive seminarium.
Läs längst ned på denna sida hur du gör och vad som krävs.
För att se de inspelade seminarierna via direktlänkarna i din webbläsare måste du först installera QuickTime.

Torsdagen den 5/2 kan du lyssna på:

”Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större?”

med Jenny Svanteson Wester

Fenomenet ’illusionen av linjäritet’, kommer av att elever då de ska förstora eller förminska flerdimensionella geometriska figurer intuitivt tenderar att utgå ifrån att, om alla sidor görs dubbelt så långa, blir även arean dubbelt så stor. Huvudsyftet med min studie har varit att undersöka hur innehållets behandling i undervisningssituationer avseende förstoring och förminskning av geometriska figurer i relation till begreppet skala, kan bidra till att utveckla elevernas förmåga att urskilja det linjärt proportionella – och det icke linjärt proportionella sambandet simultant d.v.s hur de kan komma förbi ’illusionen av linjäritet’.

Den största kvalitativa skillnaden i elevernas lärande och förståelse av lärandeobjektet handlar om huruvida eleverna har lyckats urskilja längdförändring och areaförändring simultant, men också på vilket sätt eleverna motiverar sina svar. Även interaktionen mellan elever, lärare och det aktuella ämnesinnehållet, lärarnas förhållningssätt till elevernas inspel och de frågor som ställdes tycktes vara av betydelse. När eleverna svarade eller redogjorde för lösningar ställde lärarna vid flera tillfällen hypotetiska motfrågor. Användandet av elevernas inspel i studien genererade exempel som hjälpte lärargruppen och även läraren i enskild undervisningssituation att avslöja hur eleverna förstår och tänker om det aktuella matematiska innehållet.

Intresserad av detta seminarie eller tidigare?

Månadens problem, feb 2015

Här kommer de tre februariproblemen. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte. Ladda ner februari månads problem som pdf …
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag … eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg

Den 14/3 firas Pi-dagen världen över – inte minst i skolorna. Talet π approximeras vanligtvis till 3.14 och i USA, som är tongivande, skrivs datum på formen 3/14. Därför har just den 14:e mars valts för att uppmärksamma talet π. Många matematiker firar skämtsamt dagen med att äta pizza & paj (engelskans ”pie” uttalas på samma sätt som π). Den den 22 juli firas också eftersom 22/7 ≈ 3.14 men då har förstås många semester och skolan är stängd så genomslagskraften för ”π approximation day” har inte varit lika stor i Sverige som π-dagen.

Oavsett vilken dag man väljer så är det naturligt för matematiker att uppmärksamma just π. Det är på många sätt ett viktigt tal, mest känt för att bestämma förhållandet mellan en cirkels radie och omkrets. Och just detta samband är skälet till att π ständigt återkommer när man vill uttrycka komplexa tal och samband mellan dessa. Utan π ingen trigonometri.

Nog är det vackert att ett tal – hur svårt det än är att närma sig – som alldeles stilla befinner sig på tallinjen, straxt efter talet 3, kan uttrycka tal som finns i det komplexa talplanet? Varje tal i ett koordinatsystem kan förstås uttryckas unikt som ett par. Men sådana tal kan även skrivas unikt som en vektor med en viss längd och vinkel mot den positiva horisontalaxeln. Betrakta nu en cirkel med radie 1 som ju då har omkretsen 2π. Varje vektor som utgår från origo kommer att stråla genom en unik punkt på denna enhetscirkel och därför svara unikt mot ett tal mellan 0 och 2π och således bestäms vinkeln därav.

Andra kändisar bland de reella talen
Men π är långt ifrån det enda irrationella tal som förtjänar uppmärksamhet. Andra populära kändisar är gyllene snittet, φ ≈ 1.618 och talet e ≈ 2.718. Människan har känt till tal som dessa mycket länge. Både babylonierna, egyptierna och geometriker i gamla Kina kände till talet π. Talet e och naturliga logaritmer användes av västerländska matematiker i slutet på 1600-talet. Så vem vet nästa år firar vi kanske e-dagen?

Trots talens långa historia vet man än idag inte om π+e, π/e eller ln π är irrationella. Talet π dyker upp även i andra matematiska sammanhang. Till exempel i den normaliserade normalfördelningen och i fördelningen av primtal.

 

Tips på aktiviteter:

Fira Pi-dagen med Liber

Fakta om Pi-dagen från NCM

Tips från Smal:

Börja tidigt att planera för att fira pi-dagen 3.14!
År 2015 infaller pi-dagen på en lördag! (Kanske ett bra datum för personalfester med mattetema eller SMaL-fester i lokalavdelningarna?)

Vi räknar med att matematiken kommer flöda kring detta datum i Sveriges alla skolor!

Planeringschecklista för dig som vill fira pi-dagen

En till två månader före pi-dagen

·        Bilda en planeringsgrupp

·        Besluta vilka klasser som ska delta

·        Diskutera förslaget med andra kollegor och rektor

·        Besluta om organisation av dagen

·        Reservera lokaler

·        Avtala med skolmåltidsansvarig om pi-matsedel och eventuell pi-tårta

·        Vidtala eventuella extra resurspersoner

·        Påbörja planering av innehåll, t.ex googla

·        Uppdatera skolans kalendarium om pi-dagen

·        Gör en pi-dagspärm där all planering och dokumentation kommer att finnas

Veckan före pi-dagen

·        Kontrollera de datorlänkar eller program som ska användas

·        Annonsera om pi-dagen i skolan och på skolans hemsida

·        Sätt upp affischer

·        Lämna pressrelease till lokala media

I samband med pi-dagen

·        Ställ i ordning lokalerna

·        Synliggör att skolan arbetar med pi-dagen

·        Ställ i ordning materiel och arbetsblad

Dagarna efter pi-dagen

·        Utvärdera dagen, vad fungerade bra/mindre bra?

·        Dokumentera förslag till ändringar för nästa pi-dagen

 

 

Förskola – Åk 1: Programmera -Robothumlor

Robothumla

Programmera Robothumlor
Ålder: 5 år – åk 1
Antal: max 20 barn
Tidsåtgång: 60 – 90 min

Tid: Hela skolåret.

Lös de olika uppdragen genom att enkelt programmera Robothumlorna. Uppdragen stimulerar barnen till att räkna, planera och diskutera. Ämnesområden som berörs är bland annat siffror, bokstäver, geometriska former, färger och taluppfattning. Temat skapar tillfälle för barn att öva logiskt tänkande samt sin problemlösnings- och samarbetsförmåga.

Innehåll som behandlas:

  • Matematiska och tekniska begrepp och uttrycksformer
  • Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
    kommunikativa funktioner
  • Konstruera, beskriva och uttrycka enkla geometriska mönster och former
  • Proportionella samband
  • Formulera och kommunicera

Kontakta Kreativum:   kreativum