Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
mars | 2015 |

Månadsarkiv: mars 2015

Snart är det påsk och här kommer lite olika aktiviteter med påsk som tema.

påsk i förskolan

matte påskhare askunge

matte påskägg askunge

NpN_tetraederkyckling

NpN_vikt_kyckling (1)

kyckling

 

Skolverket informerar- muntliga delprov på hösten

Nästa läsår kommer elever i årskurs 6 och 9 att genomföra delar av de nationella proven redan på hösten. De muntliga delproven kommer från och med läsåret 2015/2016 att distribueras via vår bedömningsportal redan i oktober.

I ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska i årskurs 6 och 9 finns muntliga delprov. För att minska antalet prov på vårterminen kommer dessa delprov från och med läsåret 2015/2016 att genomföras redan på hösten.

Här kan du läsa mer.

Förskolorna i Mörrum och Svängsta har börjat arbeta med månadens aktivitet i matte

Varje månad arbetar man med två matteaktiviteter gemensamt med alla barnen med just fokus på matematik. Denna månaden är det geometri som gäller och aktiviteterna  ”Fiska former” och ”Björnarna”. De finns i det röda tråden-arbete som gjorts i området och ligger under fliken inspiration röda tråden, geometri konkretisering förskolan.

Här nedan kan du också ta del av dem.

 

Fiska former

Klipp ut olika former och skriv sång/ramsa/uppdrag på baksidan. Fäst magnet (gem).Klipp sedan ut samma former i större format. Låt barnen fiska en av de mindre formerna, benämn formen och utför övningen på baksidan. Låt sedan barnen matcha den lilla och den stora formen.

 fånga fisk

Björnarna

Uppmana ditt barn att lägga björnarna på olika ställen. Uppmana dem att t ex ta den stora och röda björnen och lägga den bordet, ta den lilla blå björnen och lägg den i den mittersta lådan i köket. Sedan är det bara att fantisera och hitta på nya uppmaningar där färgen på björnen, storleken på björnen och var björnen ska placeras ska finnas med.

Vad tränar vi?

Att kunna använda och förstå lägesord är viktigt både i matematiken och i språket. I era dagliga samtal kan du ge ditt barn många övningstillfällen. Tränar även stor, lite, mellan då vi beskriver björnarnas storlek. Tränar även på färger.

Frågor att ställa för att utveckla barnets matematiska och språkliga förmåga:

Hur vet du att det är så?

Berätta hur du tänker.

 

Ord som kan användas i övningen:

Under, bakom, bredvid, på, i, ovanpå, mitt på, mellan, ovanpå, i mitten, underst, överst, över, framför, längst upp, längst ned, innanför, till vänster/till höger, stor, liten.

 

Mer om lägesord:

Låt ditt barn ge dig uppgifter om var du ska placera björnarna.

Beskriv var andra föremål i ert hem befinner sig.

 

 

Matematik för alla

Aktiv matematik från förskoleundervisning till förskoleklass av Tilly Kajetski och Minna Salminen

Syftet med den här boken är att göra matematiklärandet hos barn i förskoleåldern mer glädjefullt och att erbjuda matematik för alla.

Matematiklärandet kan främjas genom att man utnyttjar barns naturliga sätt att agera. Under förskoletiden uppnår barn goda matematiska färdigheter om de vuxna vet hur de förmatematiska färdigheterna är uppbyggda och om de arbetar systematiskt.

I aktiv matematikundervisning används olika redskap på ett mångsidigt och målinriktat sätt. Det ger barnet stöd för det individuella lärandet. I förskolan och förskoleklassen utnyttjas olika sinneskanaler och integreringens olika möjligheter.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskoleklass.

matematik för alla

Huvudräkning

De två häftena Roligt och klurigt Huvudbry respektive Rolig och Klurig Huvudräkning är ett nytt kopieringsmaterial för de elever som behöver extra träning i logiskt tänkande och vill pröva på lite annorlunda tankelekar. På olika kluriga sätt lockas här eleverna att bland annat använda de fyra räknesätten.

Häftena innehåller både enklare och svårare kluringar. För elever i årskurs 4 och uppåt.

Facit finns med i böckerna.

Författare är Lars Åhlund,  som undervisat på olika stadier i 40 år. Han är adjunkt i matematik och fysik. Ett stor intresse är att konstruera annorlunda problem som gymnastiserar hjärnan – matematik och logik på ett lekfullt sätt.

Intresserad?

Mattebegrepp

Matematiska begrepp är en resurs/ redskap som hjälper eleverna att förstå innehållet i matematikundervisningen. Det är ett häfte, på svenska och det egna modersmålet, som innehåller översättningen av de matematiska begreppen med exempel och bilder. Utgångspunkten är centrala matematiska begrepp i grundskolan.

Klicka här för att komma till sidan.

mattebegrepp

MatteTankar är en serie häften kring matematikundervisning. Här lyfter man fram viktiga områden behöver belysas och diskuteras.

Med MatteTankar vill man få lärare, föräldrar och elever att reflektera över vad som är viktiga kunskaper i matematik. Man vill undanröja hinder och bana väg för en matematikundervisning som hjälper eleverna att utveckla kunskaper som håller för fortsatt lärande.

Materialet är framtaget av Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck.

Hämta häftena här.

mattetankar mattetankar2 mattetankar3

 

Inbjudan till pedagogiskt café i matematik

tema ”Matematikorientering”

Tisdagen den 14/4 kl 15-17 på Prästslättskolan.

(Fika serveras från kl 14.30).

Dagens tema ”Matematikorientering för åk 1-3, 4-6 och 7-9”. Ni kommer att bli inspirerade i hur man kan arbeta med problemlösning och pratiskt matematik ute och samtidigt orientera på skolgården.

 

Anmälan till Anette,anette.persson@norrevangskolan.se

senast den 31/3 (först till kvarn gäller…).

 

Välkomna!

Anette och Josefine

Här kommer ytterligare lite inspiration till er som vill fira pi-dagen från SMAL.

https://www.dropbox.com/s/3v81canj2jjgj93/Pi%20bladet.pdf?dl=0

pi

Webbövningar från Pixel för åk 1-6 för att träna de fyra räknesätten.

 

pixel