Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
april | 2015 |

Månadsarkiv: april 2015

Geometri med geobräde

 Geobrädet används i denna aktivitet för att undersöka fyrhörningar och trianglar samt deras areor.

Hämta aktiviteten här.

geobräde 3

Tusenfotingen

Eleverna får gemensamt öva och analysera multiplikation av tal i decimalform och miniräknaren används som ett pedagogiskt verktyg. Många elever har en missuppfattning om att ”det blir alltid större när man multiplicerar” och i denna aktivitet kan de gemensamt upptäcka eller utreda att det inte alltid är så.

Hämta aktiviteten här.

miniräknare

 

 

 

Levelmatte

– En metod för att inspirera och motivera eleverna att lösa matematiska problem-

– En metod för att utveckla elevernas förmåga att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

– En metod för att tränas i att följa andras resonemang.

Levelmatte åk 4

Brons

Arvids kanin gör 4 skutt på 6 sekunder. Hur lång tid tar det för kaninen att göra 10 skutt?

 

Silver

 Bettys klocka saktar sig med 2 minuter per dag. I början märkte hon ingenting, men efter ett tag började hon komma för sent till skolan. När det har gått 10 dagar så flyttar hon fram klockan 30 minuter för att vara säkra sidan. Hur många dagar dröjer det innan klockan visar rätt tid igen?

 

Guld

En fullvuxen känguru kan hoppa 8 meter i taget. Det tar 2 sekunder att göra ett sådant hopp.

En unge kan bara hoppa 1 meter i taget, men det tar bara en halv sekund.

Hur långt kommer de båda på en halv minut?

 

Diamant

Hur mycket längre tar det för ungen att hoppa en viss sträcka?

 

Levelmatte åk 4 geometri

Brons

En gräshoppa hoppade 1 m och 11 cm på tre hopp. Ett av hoppen var 4 dm.

Hur långa kan de andra hoppen ha varit? Ge två olika förslag

 

Silver

I en rektangel är den ena sidan 11 cm och den andra 6 cm kortare.

Rita en annan rektangel som har samma omkrets. Sätt ut måtten på era ritningar.

 

 Guld

Tre små sniglar kryper på en trädgårdsgång med kvadratiska plattor. Figuren visar spåren efter sniglarna. Snigeln Alfa har krupit 20 cm. Snigeln Beta har krupit 32 cm- Hur långt har snigeln Gamma krupit?

sniglar

 

 

 

 

 

 

 

 

Levelmatte-bråk

Järn

Pia, Anton och Sven ska dela en summa pengar. Pia får hälften och Sven en tredjedel. det innebär att Sven får 10 kr. Anton är inte nöjd och tycker att de ska dela pengarna lika istället.

Hur mycket får var och en om man gör som Anton tycker?

 

Brons

En hockeyutrustning till Johan kostar 4500 kr. Han får 1/5 av den summan av sin mamma, 1/3 av mormor och 1/6 av sin pappa. 

Hur mycket ska han själv betala?

 

Silver

Anna, Gerd och Isabell delar på innehållet i en chokladask.

Anna får hälften av bitarna. Gerd får hälften av det som är kvar när Anna tagit sina. Isabell är snäll och ger hälften av sina bitar till Eva. Eva blir jätteglad för de tre bitar hon får.

Hur många chokladbitar fanns i kartongen från början?

 

Guld

Sex barn har fem päron som ska delas lika.

Varje päron får delas i högst tre delar.

Hur ska de dela päronen?

 

Diamant

Hur stor del av ett helt päron får varje barn?

 Hämta aktiviteten här, Levelmatte

(Aktiviteten kommer från Katarina Olsson på Bodetorpsskolan)

Sveriges matematiklärarförening, SMaL, håller sin årliga matematikkurs i Mullsjö den 14-17 juni 2015. Till kursen kommer föreläsare från Skolverket, Primgruppen även forskare från Mälardalens högskola och Stockholms Universitet, lärarutbildare och duktiga lärare föreläser och håller workshops. Under alla år som kursen genomförts har den fått mycket positiv kritik. Lärare blir inspirerade och får möjlighet att både nätverka och diskutera matematikdidaktik i hela tre dygn! Skolledare är också varmt välkomna!

Nedan finns inbjudan till kursen.

Inbjudan till SMaLs sommarkurs i Mullsjö 2015

Mvh

Bodil Lövgren

Styrelseledamot i SMaL och kontaktperson inom SKL PISA 2015

 

Tips på kul matte på fritids

På torsdagar på Hästaryds skola arbetar fritids med utematte.

Ta del av och bli inspirerad av deras aktiviteter:

Matematiktorsdagar på Hästaryds fritids

Här kommer begreppskort för dig som vill göra aktiviteten Doobidoo med dina elever. Korten passar för alla åldrar och kommer från Anna Svensson på Mörrums skola.

Doobidoo geometribegrepp

Doobidoo Ma-kort Blå-orange

Doobidoo Ma-kort orange

Doobidoo Mattekort blå

 

 

Matteorientering

Idag träffades ca 20 lärare från kommunens grundskolor på Prästslättskolan för att prova på aktiviteten matteorientering.

Man kombinerar skolgårdsorientering med praktisk problemlösning i matematik.

Totalt finns det 20 kontroller/stationer i nivåerna låg- mellan- och högstadiet utplacerade på skolgården enligt en karta.

Eleverna arbetar i grupper och försöker lösa så många kontroller/stationer de hinner på t ex en eller ett par timmar. När en kontroll/station är avklarade väljer man en ny.

För bästa resultat krävs det att man är några vuxna vid några av aktiviteterna t ex darttavlan eller plockepinn. Gör man det med yngre barn kan äldre elever på skolan agera funktionärer.  I våra valda aktiviteter utgår vi från att vi har minst tre lärare/funktionärer tillgängliga.

Här kan du ta dela av de aktiviteter som gjordes:

Lågstadiets matematikorientering (1)

Mellanstadietsmatematikorientering (1)

Högstadiets matematikorientering (1)

 

Skicka gärna med egna förslag på aktiviteter man kan göra till anette.persson@utb.karlshamn.se.

 

http://www.mathsisfun.com/index.htm

En träningssida i matte med bl a algebra, geometri, pengar, pussel etc…

math is fun

 

Elevprestationer som funktion av lärarkunskap och lärarutbildning

Ola Hellenius

I en mycket känd och välciterad artikel från 1987 introducerar Lee Shulman begreppet PCK, ”pedagogical content knowledge”. PCK ett koncept för en speciell typ av lärarkunskap som har med undervisningen av ett speciellt ämne att göra, men som inte fångas in av vare sig generell pedagogisk kunskap eller kunskap i ämnet. PCK har sedan blivit mycket populärt. I föredraget kommer vi att kort beskriva bakgrunden till detta begrepp och även indikera hur det har använts i forskning och utveckling, främst i USA och Sverige. Men framför allt kommer vi att koncentrera oss på en sentida utveckling av forskningen runt detta begrepp som huvudsakligen har skett i Tyskland.

Så vitt vi vet har inte denna forskning uppmärksammats i Sverige lika mycket som den amerikanska. De tyska forskargrupperna har utvecklat metoder för att mäta PCK (och annan lärarkunskap) och även mäta lärares beteende i klassrummet. Genom att dessutom mäta elevernas resultatförbättring samt relatera lärarnas kunskap till de olika lärarutbildningar där de har fått sin utbildning så kan man skapa en kedja från lärarutbildningens innehåll hela vägen till elevprestationer. I storskaliga projekt och med kvantitativa metoder undersöker de tyska forskargrupperna alla länkar i denna kedja. I föredraget kommer vi att presentera några grundantaganden i denna forskning, ge smakprov på metodiken och även på några av resultaten. Därefter öppnar vi för en diskussion om potentiella konsekvenser av denna forskning för lärarutbildningens design och även för området som jag här väljer att kalla undervisningsvetenskap.

 

Tid: torsdagen den 23 april kl 13-15

Följ seminarierna via internet
Det är möjligt att följa seminarierna i din webbläsare. »»» Klicka på denna länk

Se det inspelade seminariet
Vissa av seminarierna spelas in. De har unika adresser som du finner vid respektive seminarium.
Läs längst ned på denna sida hur du gör och vad som krävs.
För att se de inspelade seminarierna via direktlänkarna i din webbläsare måste du först installera QuickTime.

Månadens problem, april 2015

Här kommer de tre marsproblemen. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte. Ladda ner april månads problem som pdf …
 
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag … eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg