Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
juni | 2015 |

Månadsarkiv: juni 2015

Att bedöma och sätta betyg, tio utmaningar i lärarens vardag

Författare: Marie Israelsson, Anders Jönsson och Anna Grettve

Om boken: Boken Att bedöma och sätta betyg ger god vägledning i hur man kan arbeta effektivt med formativ bedömning, betygsättning och betygsunderlag. Den ger också handfasta råd i hur man kan utveckla arbetsformer som fungerar i en lärares vardag.

Att bedöma och sätta betyg är en av lärarens viktigaste och svåraste uppgifter och i det arbetet uppstår frågor. Författarna diskuterar dessa utifrån tio konkreta utmaningar i lärarens bedömningsvardag. Exempel på detta är hur man kan samla in ett allsidigt bedömningsunderlag, ge effektiv återkoppling, använda själv- och kamratbedömning och ta ställning i frågor om digitalt dokumentationsstöd.

Boken belyser hur samverkan mellan praktisk erfarenhet, skolans styrdokument och aktuell forskning kan stärka professionen. Ambitionen är också att visa det som inte låter sig fångas i entydiga riktlinjer från myndigheter eller i forskning. Den enskilda läraren har, trots allt, ett stort handlingsutrymme i sin yrkesutövning.

Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag riktar sig både till lärarstuderande och verksamma lärare inom grund- och gymnasieskola. Boken kan användas som diskussions- och reflektionsunderlag och i arbete med bedömning och betygssättning.

Utgiven: Maj 2014

Sidor: 212 häftad

ISBN: 9789127137066

Att bedöma

 

Starta med programmering

Författare: Erika Olsson

Om boken: Matematiken är grunden för den digitala världen. Ordet ”digital” kommer från det engelska ordet för siffra (digit).

Vi måste hjälpa våra elever att utveckla sin problemlösningsförmåga med matematikens hjälp. Vi pratar om att eleverna måste få digital kompetens. Det handlar om att kunna använda digitala verktyg för att lösa problem, ibland tillsammans med andra, och att reflektera kring sina lärprocesser och sin kunskapsutveckling.

Hur kan vi då integrera IKT i undervisningen för att utveckla elevers matematiska tänkande, förståelse och problemlösningsförmåga? Programmering är ett sätt. Eleverna ska inte bara lära sig hur de använder ny teknik, utan de ska även förstå grunderna för hur tekniken fungerar.

Det som är bra med programmering är att barnen får vara kreativa, att de styr över skeendet och att de själva får tänka efter. Det handlar inte om att eleverna ska bli programmerare, utan om att ge dem en förståelse för tänket, hur man kreativt kan gå tillväga för att lösa problem.

Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. Det handlar också om att hitta mönster och generalisera, två andra viktiga bitar inom matematiken.

OBS! Boken kommer till skolstart höstterminen 2015!

Boken Starta med programmering tar bland annat upp följande:

  1. Programmering redan i förskolan

  2. Digital kompetens

  3. Digitalsmart tänk

  4. Kvalitet i det digitala arbetet

  5. QR-koder

  6. Olika appar att börja med

  7. BeeBot

  8. Augmented Reality

  9. Att skriva ut i 3D

Sidor: 48 häftad
ISBN: 978-91-87701-44-3
Format: 210 x 210 mm

F-pris: 210,00 kr

starta med programmering

Här kommer tips från Pedagog Stockholms  sida till dig som vill arbeta mer med verktyg för formativ bedömning i klassrummet.

pedagog stockholm

 

 

https://mattefixaren.wordpress.com/

Den kommer från Sofie Olsson på Hjärups skola.