Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
augusti | 2015 |

Månadsarkiv: augusti 2015

Starta med programmering- ny bok ute 

Boken heter Starta med programmering.Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. Det handlar också om att hitta mönster och generalisera, två andra viktiga bitar inom matematiken.

Läs mer om boken.

Välkommen till NCM:s seminarieserie!

2015/2016

Seminarierna på NCM har varit mycket uppskattade och fortsätter under läsåret 2015/2016!
Alla seminarier är kostnadsfria. Efter seminarierna läggs presentationer ut.
Vissa föreläsningar spelas in och kan då följas via Adobe Connect.

Torsdag 10 sept Joakim Magnusson
Proportionella samband – Innehållets behandling och elevernas lärande
Torsdag 1 okt Ann-Marie Pendrill
Med Liseberg som klassrum – matematik, fysik och lärarroll
Torsdag 22 okt Anna-Ida Säfström
Att följa och förstå barns matematiska resonemang
Torsdag 12 nov Berner Lindström
Aritmetikprojekt – CoDAC (Conditions and tools for Development of Arithmetic Competences)
Torsdag 3 dec Linda Mattson, Eva Pettersson & Anette Jahnke
Stödmaterial för grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever

Anmälan
»»» Obs att du behöver anmäla dig till respektive seminarium.

Lokal
NCM:s konferensrum på Vera Sandbergs Allé 5a 2 tr.

Tid
13:00 – 15:00.

»»» Ta del av tidigare seminarier …

NCM_Logo_CMYK-copy-e1296391644715

Karlshamn satsar på kompetensutveckling och deltar detta läsår i såväl Matematiklyftet som Läslyftet. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. 

Skolverket betalar ut statsbidrag till skolor som deltar i Matematiklyftet och Läslyftet. Bidraget används för att handledare ska kunna frikopplas från sitt ordinarie lärarjobb och arbeta med Matematiklyftet/Läslyftet motsvarande en halv till en dag i veckan. Karlshamn får bidrag som möjliggör att tio handledare kan arbeta inom Läslyftet och fyra inom Matematiklyftet.

Satsningen bygger på kollegialt lärande – att lärare lär av och med varandra. Det är en vetenskapligt förankrad metod som aldrig tidigare använts i denna omfattning i Sverige.

– Vi tror att det kollegiala lärandet, det forskningsnära arbetssättet, rektors stöd och handledarnas kompetens utgör väsentliga beståndsdelar i höjd kvalitet i undervisningen, säger Patrik Håkansson, tf förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Karlshamn.

– Det är också ett sätt att arbeta med resultatanalys. Till exempel behöver vi analysera skillnader mellan pojkars och flickors resultat, fortsätter Patrik.

Fortbildningen äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Det som pedagogerna läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen.

Skolverket erbjuder även en särskild utbildning för rektorerna på de skolor som deltar i Läs- och Matematiklyftet. Rektorerna är pedagogiska ledare och det är därför viktigt att de är med och aktivt leder arbetet med Matematiklyftet och Läslyftet.

 

 

Filmade genomgångar

Titta närmare på Libers filmade genomgångar som metodiskt förklarar matematiken. Som lärare kan du använda filmerna i klassrummet. Eleverna kan i lugn och ro ta del av det pedagogiska innehållet i skolan eller i hemmet. Tipsa gärna föräldrar om att filmerna finns!

 

 

 

Libers Mattemaskin

Varför inte prova en stående hemuppgift av färdighetsträningskaraktär? Nu kan alla elever enkelt använda Mattemaskinen X för att öva i t.ex. mobilen, var de än befinner sig. Ännu en pusselbit för att stärka matematikkompetensen. Eleverna kan öva hur många gånger som helst och du kan låta maskinen göra rättningsjobbet!

 

mattemaskinen