Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
september | 2015 |

Månadsarkiv: september 2015

Tips på en inspirerande facebooksida från två Karlshamnstjejer.

kimmie

Matematik i bedömningsportalen

I ämnet matematik finns dels bedömnings- och inspirationsmaterialet Concept cartoons. Sedan slutet av juni 2015 finns även ett nytt stöd för bedömning av elevers kunskaper i taluppfattning i årskurs 1-3. 

Taluppfattning, årskurs 1-3

Nu finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Bedömningsstöden kan användas redan från årskurs 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

För att få tillgång till båda materialen krävs inloggning i bedömningsportalen. 

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling återfinns under ämnet svenska och svenska som andraspråk.

Obligatoriskt från 1 juli 2016

Under hösten 2015 kan materialet användas i en utprövningsomgång. Från 1 juli 2016 blir det obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs 1.

Hur får du tillgång till bedömningsportalen?

En del material är skyddat

Eftersom en del av bedömningsstöden är skyddade med sekretess eller upphovsrätt  behöver säkerheten vara hög. En del av bedömningsstödet i bedömningsportalen kommer därför att vara lösenordskyddat för att endast lärare ska kunna komma åt det. För att få åtkomst till det skyddade materialet krävs det att huvudmannen ger behörighet till rektorn för de skolenheter som huvudmannen är ansvarig för. Information om hur det här går till har tidigare skickas ut till huvudmän och rektorer. Vänd dig i första hand till din rektor eller huvudman om du har frågor om bedömningsportalen.

Vem är huvudmannen?

Huvudmannen är skolans ägare. Informationsbrevet är adresserat till den adress som SCB har registrerat i sitt skolregister

Huvudmannen registrerar ett konto

När huvudmannen registrerat sig och ansökan godkänts av Skolverket skapas ett konto och ett användarnamn och lösenord skickas till dennes e-postadress. I samband med detta skickas även en säkerhetsdosa till den adress som är registerard som huvudmannens arbetsplats, enligt SCB. Det kan vara en fysisk plats såsom en skola eller en box. Dosan skickas aldrig till huvudmannens privata adress. Om du som huvudman misstänker att det är fel adress som är registerad hos SCB ska du höra av dig till dem. Från att att huvudmannen registerat sig tar det ca. 1-2 veckor innan säkerhetsdosan kommer.

När huvudmannen har tillgång till användarnamn, lösenord och säkerhetsdosa kan hon eller han logga in och administrera sina skolor. Huvudmannen kopplar sedan en rektor till var och en av dessa skolor.

Rektorn eller provadministratören registrerar lärarna

När huvudmannen lagt till en rektor till en skola får rektorn ett användarnamn och ett lösenord av huvudmannen. Rektorn behöver ytterligare inloggningsuppgifter i form av en matris. Allt lämnas fysiskt ifrån huvudmannen.

När rektorn har dessa uppgifter kan hon eller han logga in och registrera lärare. Rektorn kan också välja att lägga upp provadministratörer som i sin tur registrerar lärarna. Provadministratörerna får lösenord via rektorn för att kunna registrera lärare som ska få tillgång till materialet i portalen. Lärarna får sina inloggningsuppgifter via från rektorn eller provadministratören.

Återaktivera konton efter sommaren

En lärarens behörighet till bedömningsportalen gäller endast under ett läsår. Vid läsårsstart behöver rektorn logga in och återaktivera lärarnas konton för att de ska kunna fortsätta använda sina inloggningsuppgifter.

I år (2015/2016) behöver rektorn inte logga in och återaktivera lärarnas konton. Lärarnas användaruppgifter ska fungera som vanligt.

Mattefixaren–  montessoriinspirerad matematik med Sofie Olsson

 

Lärportalen i matematik

Här finns flera olika filmer med exempel från undervisningssituationer du kan få inspiration och ha nytta av.

Till startsidan.

Gå vidare start-moduler om modulerna- ex grundskola åk 7-9

Matteaktiviteter skapar förståelse

Redan i den tidiga matematikundervisningen måste man nöta in viktiga begrepp för att eleverna ska få en förståelse i de senare årskurserna. De båda MA- och NO-lärarna Anna Nilsson och Veronica Jatko Kraft tipsar om bra aktiviteter från förskoleklass till årskurs 9. Inspelat den 31 januari 2015 på Stockholms universitet.

Titta på föreläsningen här.

 

Tankar kring begreppet bedömning

Forskaren Eva Hartell ger exempel på hur lärare kan arbeta med formativ bedömning. Inspelat den 31 januari 2015 på Stockholms universitet.

Titta på föreläsningen här.

 

Digitala verktyg i undervisningen

Ma/No-läraren Camilla Askebäck Diaz visar konkreta exempel från sin undervisning och berättar hur man kan använda Ipaden som ett pedagogiskt verktyg. Tillsammans med projektorn blir en dator/lärplatta ett starkt pedagogiskt verktyg som kan användas till att visualisera, simulera och skapa interaktion med och för eleverna. Inspelat den 31 januari 2015 på Stockholms universitet.

Titta på föreläsningen här.

 

Fokus på matematiska tröskelbegrepp

Det finns vissa begrepp inom matematiken som många elever har svårt att lära men som är enormt viktiga för den fortsatta matematiska förståelsen, berättar didaktikforskaren Kerstin Pettersson. Genom att fokusera på dessa tröskelbegrepp får man ett mycket bättre studieresultat hos eleverna. Inspelat den 31 januari 2015 på Stockholms universitet.

Titta på föreläsningen här.

 

Samtal om fantastisk undervisning

Panelsamtal med personer som berättar hur de lyckas genomföra sina visioner i skolans verksamhet. Medverkande: högstadielärarna Anna Efremova och Ola Palm samt Lina Axelsson Kihlblom, utbildningschef i Nyköpings kommun och Helena Frieberg, ordförande för Sveriges elevkårer. Inspelat den 31 januari 2015 på Stockholms universitet.

Titta på föreläsningen här.

 

Experiment gör abstrakta teorier konkreta

Att experimentera i undervisningen kan vara ett sätt att konkretisera abstrakta teorier och låta elever få möjlighet att öva sig att arbeta vetenskapligt, menar Cecilia Kozma som är föreståndare vid Vetenskapens hus i Stockholm. Inspelat den 31 januari 2015 på Stockholms universitet.

Se föreläsningen här.

 

 

 

Lådagram

För att snabbt få överblick över ett statistiskt material, framförallt vid jämförelser mellan olika material, behöver man snabbritade figurer som framhäver viktiga egenskaper i materialet men utelämnar onödiga detaljer. Lådagram, eller box plot, är en modell som grafiskt åskådliggör fem viktiga storheter: det största värdet, det minsta värdet, medianen, nedre kvartilen och övre kvartilen.

Till uppgiften.

lådagram

Stam- bladdiagram

Det är viktigt för unga elever att utveckla mentala bilder av tal när de lär sig grunderna inom aritmetik. I skolan förknippas tal i första hand med uträkningar. I vardagslivet däremot används tal mest i situationer som inte har med uträkningar att göra, t ex i tabeller, uppskattningar, ankomst- och avgångstider, priser, datum, postnummer, storleksordning, jämförelser och liknande ”numeriska meddelanden”. Det handlar alltså mer om beskrivande statistik än aritmetik. Det är stimulerande att pröva aktiviteter där de ska hantera tal utan att göra några uträkningar. Att införa stam-bladdiagram är en sådan aktivitet.

Till uppgiften.

Uppslaget: Taldiamanter

Elever behöver bli säkra på att faktorisera tal. Det första steget är att kunna faktorisera med 2, det vill säga att avgöra om ett tal är udda eller jämnt. Detta spel har två varianter, en där eleverna ges möjlighet att öva på att se om tal är udda eller jämna och en med faktorisering med 2, 3 och 5.

Klicka här för att ladda ner uppgiften.

 

UR´s nya matteserie ”Mattemorden”

Den nya dramaserien Mattemorden blandar mattegåtor med mystiska mord för att väcka intresse kring ämnet matematik. Mattemorden består av 8 avsnitt x 30 minuter (finns både syntolkad och teckenspråkstolkad version)

En kvinna hittas mördad på en biograf tillsammans med ett mystiskt meddelande. Det ska snart visa sig att mordet är den första i en serie kommande mord, där varje offer lämnas tillsammans med nya mattegåtor. Kriminalaren Esther (EvaMaria Oria) och matematikern Ronnie (Jakob Hultcrantz Hansson) ska tillsammans försöka knäcka koden för att stoppa seriemorden, som alla verkar hänga samman med olika matematiska problem. Syftet med serien är att skapa nyfikenhet kring ämnet matematik.

Programmets karaktär gör att det lämpar sig för gymnasiet och uppåt.

UR:s projektledare Ulrika Nulty:

Goda matematikkunskaper är viktiga i ett demokratiskt samhälle. Utan dem kan man inte förstå vare sig sin privatekonomi eller samhället. Alla kan lära sig matte.

 

I samband med tv-serien Mattemorden erbjuds handledning på ur.se. Här finns möjlighet att utforska och räkna programmets mattescener i form av ett quiz som hör till varje avsnitt. Handledning till hela serien hittar du här

Det finns även en fin fördjupningssida med intervjuer med pedagoger och tips på hur du kan arbeta med serien.

UR har även skapat mattemorden.se, en interaktiv trailer. Där måste användaren lösa mattetal med snabb huvudräkning för att inte bli mördad. Det går också att dela resultatet och bjuda in vänner.

 

Månadens problem, september 2015

Här kommer de tre septemberproblemen. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte. Ladda ner septembers månads problem som pdf …
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag … eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg