Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Ny strävor från NCM |

Lådagram

För att snabbt få överblick över ett statistiskt material, framförallt vid jämförelser mellan olika material, behöver man snabbritade figurer som framhäver viktiga egenskaper i materialet men utelämnar onödiga detaljer. Lådagram, eller box plot, är en modell som grafiskt åskådliggör fem viktiga storheter: det största värdet, det minsta värdet, medianen, nedre kvartilen och övre kvartilen.

Till uppgiften.

lådagram

Stam- bladdiagram

Det är viktigt för unga elever att utveckla mentala bilder av tal när de lär sig grunderna inom aritmetik. I skolan förknippas tal i första hand med uträkningar. I vardagslivet däremot används tal mest i situationer som inte har med uträkningar att göra, t ex i tabeller, uppskattningar, ankomst- och avgångstider, priser, datum, postnummer, storleksordning, jämförelser och liknande ”numeriska meddelanden”. Det handlar alltså mer om beskrivande statistik än aritmetik. Det är stimulerande att pröva aktiviteter där de ska hantera tal utan att göra några uträkningar. Att införa stam-bladdiagram är en sådan aktivitet.

Till uppgiften.