Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Nytt bedömningsstöd i matematik från Skolverket för åk 1-3 |

Matematik i bedömningsportalen

I ämnet matematik finns dels bedömnings- och inspirationsmaterialet Concept cartoons. Sedan slutet av juni 2015 finns även ett nytt stöd för bedömning av elevers kunskaper i taluppfattning i årskurs 1-3. 

Taluppfattning, årskurs 1-3

Nu finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Bedömningsstöden kan användas redan från årskurs 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

För att få tillgång till båda materialen krävs inloggning i bedömningsportalen. 

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling återfinns under ämnet svenska och svenska som andraspråk.

Obligatoriskt från 1 juli 2016

Under hösten 2015 kan materialet användas i en utprövningsomgång. Från 1 juli 2016 blir det obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs 1.

Hur får du tillgång till bedömningsportalen?

En del material är skyddat

Eftersom en del av bedömningsstöden är skyddade med sekretess eller upphovsrätt  behöver säkerheten vara hög. En del av bedömningsstödet i bedömningsportalen kommer därför att vara lösenordskyddat för att endast lärare ska kunna komma åt det. För att få åtkomst till det skyddade materialet krävs det att huvudmannen ger behörighet till rektorn för de skolenheter som huvudmannen är ansvarig för. Information om hur det här går till har tidigare skickas ut till huvudmän och rektorer. Vänd dig i första hand till din rektor eller huvudman om du har frågor om bedömningsportalen.

Vem är huvudmannen?

Huvudmannen är skolans ägare. Informationsbrevet är adresserat till den adress som SCB har registrerat i sitt skolregister

Huvudmannen registrerar ett konto

När huvudmannen registrerat sig och ansökan godkänts av Skolverket skapas ett konto och ett användarnamn och lösenord skickas till dennes e-postadress. I samband med detta skickas även en säkerhetsdosa till den adress som är registerard som huvudmannens arbetsplats, enligt SCB. Det kan vara en fysisk plats såsom en skola eller en box. Dosan skickas aldrig till huvudmannens privata adress. Om du som huvudman misstänker att det är fel adress som är registerad hos SCB ska du höra av dig till dem. Från att att huvudmannen registerat sig tar det ca. 1-2 veckor innan säkerhetsdosan kommer.

När huvudmannen har tillgång till användarnamn, lösenord och säkerhetsdosa kan hon eller han logga in och administrera sina skolor. Huvudmannen kopplar sedan en rektor till var och en av dessa skolor.

Rektorn eller provadministratören registrerar lärarna

När huvudmannen lagt till en rektor till en skola får rektorn ett användarnamn och ett lösenord av huvudmannen. Rektorn behöver ytterligare inloggningsuppgifter i form av en matris. Allt lämnas fysiskt ifrån huvudmannen.

När rektorn har dessa uppgifter kan hon eller han logga in och registrera lärare. Rektorn kan också välja att lägga upp provadministratörer som i sin tur registrerar lärarna. Provadministratörerna får lösenord via rektorn för att kunna registrera lärare som ska få tillgång till materialet i portalen. Lärarna får sina inloggningsuppgifter via från rektorn eller provadministratören.

Återaktivera konton efter sommaren

En lärarens behörighet till bedömningsportalen gäller endast under ett läsår. Vid läsårsstart behöver rektorn logga in och återaktivera lärarnas konton för att de ska kunna fortsätta använda sina inloggningsuppgifter.

I år (2015/2016) behöver rektorn inte logga in och återaktivera lärarnas konton. Lärarnas användaruppgifter ska fungera som vanligt.