Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
oktober | 2015 |

Månadsarkiv: oktober 2015

Artikel ”Broar på Hästhovens förskola”

Text: Görel Sterner
Foto: Helena Hagström

Görel Sterner och Helena Hagström, från NCM, har varit på besök på förskolan Hästhoven i Skövde.

Läs och inspireras här:

 

Att lösa problem och föra resonemang

Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: ” Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.”

Programmet finns även på arabiska.

Se programmet här.

Matteinspiration

Idag har vi haft ett tema, ”Det stora kakkalaset” på Stenbackaskolan.

Det var ett samarbete mellan matte och hemkunskap. Eleverna fick praktiskt träna på att använda sin bråkräkning i att omvandla recept. De fick ett recept för 100 personer som skulle omvandlas till 25 personer.

När recepten var omvandlade  skulle de sedan baka kakorna.

Efteråt avsmakades de 7 sorts kakorna i ett traditionellt kakkalas.

Ta del av kakboken.

kaka7

Träna att omvandla bråktal till decimaltal

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FractionsToDecimals.htm

 

Fyra grundpelare för matematikundervisningen

Eva Björklund utvecklar läromedel i matematik. Hon är även lärare i matematik och NO på Herrgårdsskolan i Göteborg och baserar sin undervisning på fyra grundpelare som hon menar är nödvändiga för en god matematikundervisning. Under en dag följer vi Eva för att få veta mer om dessa grundpelare och om vad det är som får henne att brinna så för matematik.

Lyssna på programmet här.

Månadens problem, oktober 2015

Här kommer de tre oktoberproblemen. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte. Ladda ner oktober månads problem som pdf …
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag … eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg