Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
november | 2015 |

Månadsarkiv: november 2015

Här kommer årets julkalender i matematik och svenska från PRIMA.

Hämta den här:

Lärarhandledningen(Här kan du i förväg se alla problemen som lärare.)

julkalender

Här kommer tips från en förskollärare, Linda, som arbetat med att göra matematiska adventskalendrar för sina förskolegrupper.

Bli inspirerad av henne här:

Särskilt begåvade elever

Stödmaterial för grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever

Linda Mattson och Eva Pettersson
Särskilt begåvade elever måste utmanas – det är en rättighet enligt skollagen! Men vilka är eleverna? Hur många är de? Vilka är deras specifika behov? Hur kan vi stödja dem? Hur kan vi utmana dem? Med avstamp i Skolverkets stödmaterial för att främja grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever diskuteras dessa och flera andra frågor i en interaktiv föreläsning.

Tid: torsdagen den 3/12 kl 13-15 på NCM i Göteborg. Anmäl dig via NCM´s hemsida.

Ta del av lyssna och lyssna på seminariet i efterhand  här:

 

Här kommer årets julkalender från Askunge…

De erbjuder ett nytt matteproblem varje dag under december månad. Från och med den 1 december kommer det att finnas nya, kluriga problem att ta sig an. Följande dag kommer facit att finnas.

På deras hemsida finns även tidigare problem.

jul

 

Månadens problem, november 2015

Här kommer de tre novemberproblemen. Under problem 1 ställer vi två frågor, en enklare och en lite svårare. Problem 2 och 3 är två olika svåra problem med ett gemensamt tema. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte. Ladda ner november månads problem som pdf …
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag … eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg