Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
januari | 2016 |

Månadsarkiv: januari 2016

Nu har anmälan kommit ut till årets Kängurutävling.

Kom till anmälan här:

kängurumatte

Starta med programmering- Erika Olsson

Matematiken är grunden för den digitala världen. Ordet ”digital” kommer från det engelska ordet för siffra (digit).

Vi måste hjälpa våra elever att utveckla sin problemlösningsförmåga med matematikens hjälp. Vi pratar om att eleverna måste få digital kompetens. Det handlar om att kunna använda digitala verktyg för att lösa problem, ibland tillsammans med andra, och att reflektera kring sina lärprocesser och sin kunskapsutveckling.

Hur kan vi då integrera IKT i undervisningen för att utveckla elevers matematiska tänkande, förståelse och problemlösningsförmåga? Programmering är ett sätt. Eleverna ska inte bara lära sig hur de använder ny teknik, utan de ska även förstå grunderna för hur tekniken fungerar.

Det som är bra med programmering är att barnen får vara kreativa, att de styr över skeendet och att de själva får tänka efter. Det handlar inte om att eleverna ska bli programmerare, utan om att ge dem en förståelse för tänket, hur man kreativt kan gå tillväga för att lösa problem.

Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. Det handlar också om att hitta mönster och generalisera, två andra viktiga bitar inom matematiken.

Boken Starta med programmering tar bland annat upp följande:

 1. Programmering redan i förskolan

 2. Digital kompetens

 3. Digitalsmart tänk

 4. Kvalitet i det digitala arbetet

 5. QR-koder

 6. Olika appar att börja med

 7. BeeBot

 8. Augmented Reality

 9. Att skriva ut i 3D

 

Rädda ekvationerna- Cecilia Christiansen

Nu kan du arbeta laborativt med ekvationer!

Du får färdiga lektioner och mycket extra arbetsmaterial.

Nu finns två varianter av paketet, Rädda ekvationerna – grön respektive Rädda ekvationerna – blå. Rädda ekvationerna – grön har kommit till för att tillgodose önskemålet om en enklare variant av materialet Rädda ekvationerna – blå. Rädda ekvationerna – grön innehåller också fler kopieringsblad med exempelvis problemlösning.

Rädda ekvationerna – grön riktar sig till elever i årskurs 4 och uppåt. Många av uppgifterna passar också yngre elever.

Du kan också köpa respektive lärarhandledning separat!

Paketen innehåller:

 • Lärarhandledning i fyrfärg med 17 färdiga lektioner
 • Kopieringsblad som kan användas i skolan eller som hemuppgifter.
 • Problemlösningsuppgifter
 • 60 askar som motsvarar 1/1
 • 20 askar som motsvarar 1/2
 • 10 askar som motsvarar 1/3, 1/4, 1/5, 2/3
 • ca 500 stickor
 • 10 brickor med lock

Materialet är avpassat för en grupp på 20 elever. Eleverna arbetar i par.

Rädda ekvationerna – grön

Eleverna får arbeta med matematiska uttryck, enkla ekvationer som innehåller positiva tal, halvor och fjärdedelar.

Det finns också fler arbetsblad med problemlösning och förslag på bedömningsuppgifter.

Rädda ekvationerna – blå

Eleverna får exempelvis arbeta med matematiska uttryck, ekvationer med subtraktion, ekvationer med bråk, att göra antaganden, problemlösning i fem steg, förhållande och ekvationer, pengar och ekvationer, olika antal lösningar, kontroll av en lösning, ekvationer med parenteser och ekvationer och geometri.

Beställning?(till Askunges hemsida)

Interaktiv skrivtavla

Behöver du hjälp med genomgångarna till Rädda ekvationerna? Hämta material till interaktiv skrivtavla genom att ladda ner filen till din dator.

Radda ekvationerna.zip

Kopieringsblad

Rädda ekvationerna facit s 42-43.pdf (GRÖN)

Rädda ekvationerna Kopieringsblad.pdf (BLÅ – kräver lösenord)

Rädda ekvationerna  Förenkla uttryck 3.pdf

Rädda ekvationerna  Förenkla uttryck 4.pdf

Från formativ till summativ till formativ bedömning-

en föreläsning med Anders Jönsson

Något som diskuteras flitigt inom skolvärlden just nu är bedömning och betygssättning. Det finns flera metoder och det är lätt att känna sig förvirrad som lärare. Här försöker Anders Jönsson, professor i naturvetenskapernas didaktik att reda ut begreppen. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Lyssna/titta på föreläsningen här.
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag … eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg

Ladda ner problemen som pdf.