Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
februari | 2016 |

Månadsarkiv: februari 2016

Träna och utvecklas med hjälp av filmer

matematikboken

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har väl inte missat att det nu finns filmgenomgångar till Matematikboken X, Y och Z? Det finns filmer till alla kapitel ur både X, Y och Z som hjälper dina elever att träna och utveckla sin matematiska förmåga.

Här hittar du filmerna!

http://matematikbokenxyz.se/elever/filmer.html

Nu är det dags att anmäla sig till vårens kurs i NTA-mönster och algebra.

Läs mer här: http://bloggar.karlshamn.se/noteknik/

mönster och aölgebra

http://www.mathplayground.com/

Läs mer och bli inspirerad:

”Ge datorspel i matteläxa”

PUBLICERAD 28 JANUARI 2016 (Skolvärlden)

Matteläxan kan gott innebära att spela äventyrsspel, men datorspelen måste uppfylla ett visst mått av lämplighet. Det menar Jöran Petersson, lärarutbildare i matematik, som föreläser på Matematikbiennalen i Karlstad.

Majoriteten av de datorspel som finns på marknaden handlar om taluppfattning och multiplikationstabellen, men det finns även spel om sannolikhet och geometri, menar Jöran Petersson.

Han tipsar om Mathplayground där det finns flera matematikspel.

Eleven får spela äventyrsspel i någon minut, tills hen stöter på en matematikgåta. Först när gåtan är löst – vilket tar flera minuter – får eleven spela vidare.

Det är ett exempel som fungerar bra om man som matematiklärare vill ge elever i låg- och mellanstadiet datorspel i hemläxa, menar Jöran Petersson, som är lärarutbildare i matematik på Stockholms universitet.

– Det är ett trevligt alternativ eller komplement till vanliga läxor, som är både roligt och lärorikt. Bäst är spelen som ger eleverna en typ av intervallträning i räkning, säger han.

I samband med en föreläsning på Matematikbiennalen i Karlstad ger Jöran Petersson tips om vad man som lärare bör tänka på när det gäller datorspel som läxa.

– Det är viktigt att tänka på motoriken, särskilt när det gäller yngre elever. Klarar de till exempel av den musföring som behövs för att hantera spelet? Vilket språk är instruktionerna på? Beroende på elevernas nivå kan engelska innebära att spelet måste slopas eller att läraren får instruera.

Även röriga spel, med mycket oljud och rörig grafik, går bort, menar Jöran Petersson.

– Det kan ta fokus från uppgiften. Spel med till exempel tre svarsalternativ är inte heller särskilt lämpliga. Välj hellre ett spel med öppna frågor och belöning för rätt svar.

– Spelen ska vara enkla att förstå, så att de inte kräver för mycket resurser från lärarna. Det är matematiken som ska prövas – inte det tekniska.

Läxor är en sak, menar Jöran Pettersson, men lektioner en annan.

– Jag skulle rekommendera att man är försiktig med datorspel på lektionen. På sin höjd kan man använda fem minuter till genomgång och till att testa spelet, säger han.

Problemlösning som utgångspunkt – matematikundervisning i förskoleklass

I boken Problemlösning som utgångspunkt delar författarna med sig av sina erfarenheter från att arbeta med problemlösning i förskoleklass. Genom sin forskningsstudie visar de att det är möjligt, önskvärt och roligt, för både elever och lärare, att låta matematikundervisningen ha sin utgångspunkt i problemlösning.

Förutom en introduktion till ett problemlösande arbetssätt presenteras genomförda problemuppgifter med tydliga kopplingar till styrdokumenten. Varje problemuppgift har testats och bearbetats, och i boken finns förslag till fördjupning eller förenkling av problemuppgifterna. Författarna ger även exempel på hur eleverna kan utvärdera både problemuppgifterna och det problemlösande arbetssättet.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskola, förskoleklass och de tidiga skolåren.

Om författarna
Hanna Palmér och Jorryt van Bommel är båda två universitetslektorer i matematikdidaktik. På Linnéuniversitetet respektive Karlstads universitet arbetar de med forskning, lärarutbildning och uppdragsutbildning.

Fakta om boken
Titel: Problemlösning som utgångspunkt
ISBN: 978-91-47-11715-4
Bläddra i ett smakprov

Köp boken!

Information
Förläggare: Maria Granler, maria.granler@liber.se, 08 690 90 29
För recensionsexemplar kontakta Jenny Bergström, jenny.bergstrom@liber.se
Här finns högupplösta omslagsbilder: http://b2b.liber.se/bild/

Frågor och fascinationer- Bengt Ulin

I boken ger Bengt Ulin exempel på matematik som engagerat hans elever. Den bygger på lång erfarenhet från undervisning av elever och blivande lärare. Exemplen är hämtade från olika områden, också några som inte vanligtvis behandlas i svensk skola. Boken förmedlar en syn på matematik som ett fascinerande ämne och matematikundervisning som en gemensam kreativ aktivitet där elever med hjälp av en engagerad lärare får göra intressanta iakttagelser och upptäckter. Det finns något för alla i boken, elementära övningar behandlas tillsammans med mer avancerade så att samband framträder. Innehållet kan användas både för kompetensutveckling i arbetslag eller enskilt och som lektionsunderlag, då uppgifter och förslag på undersökningar varvas med teori och förklaringar.

Pris: 190 kr (142,50)
ISBN: 9978-91-85143-30-6

omslag_FoF

Månadens problem, februari 2016

Problem 1 handlar om bokstäver, problem 2 om palindromtal och i problem 3 återkommer vi till novembers och januaris tema rektanglar, men problemet kräver nu också kunskaper i funktionslära.
Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
Ladda ner februari månads problem som pdf …

Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag … eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg