Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
april | 2016 |

Månadsarkiv: april 2016

MATEMATIKBOKEN XYZ ”FAN PAGE”

Bedömningsmatriser, filmade genomgångar till alla avsnitt, läxor till alla kapitel, facit till bashäftena, alla bokens genomgångar som smartboard-filer, powerpointfiler, ljudfiler …
En hemsida fylld av tips och stöd direkt av författarna: www.matematikbokenxyz.

För eleverna finns en elevsida med mycket matnyttigt…

Nyhet från Liber

Nu har Liber gjort en sammanfattning av det centrala innehållet i matematik för åk 9.

Kan vara bra för eleverna inför NP.

Ta del av den här:

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass – konferens

En konferens för rektorer, förskoleklasslärare, lågstadielärare och speciallärare om hur förskoleklassens undervisning kan utmana elevers matematiska tänkande och bidra till att förebygga matematiksvårigheter.

Innehåll

  • Presentation av en modell för förskoleklassens undervisning i matematik
  • Effekten av tio veckors intervention enligt denna modell
  • Erfarenheter av undervisning med elever som har annat modersmål än svenska
  • Beskrivning av förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers förmågor och kunnande i matematik samt hur detta bidrar till i vilken utsträckning svårigheter/missuppfattningar uppmärksammas och kan undanröjas
  • Övergången från förskoleklass till årskurs 1.

Var och när?
Jönköping 4 oktober 2016
Jönköpings universitet, Gjuterigatan 5, Lokal: Hc218 Östbosalen
Västerås 5 oktober 2016
Mälardalens högskola, Högskoleplan 1, Västerås, Lokal: Alfa
Sundsvall 13 oktober 2016
Mittuniversitetet, Holmgatan 10, Sundsvall, Lokal: Fälldinsalen

Anmälan
Anmälningssida hittar du här »»»
Avgiften är 1.500:- ex moms/deltagare (1.875:- inkl moms). I avgiften ingår kaffe och lunch.
Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Ramtider för konferensen
08.30-10.00 Kaffe och registrering
10.00-12.00 Program
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.30 Program samt kaffepaus

Medverkande
Görel Sterner, NCM, Göteborgs universitet
Helena Vennberg, Umeå universitet
Lena Wiklund, Brunnsängskolan, SödertäljeBoken Tänka, resonera och räkna i förskoleklassinnehåller såväl en konkret handledning med tematiskt ordnade aktiviteter som teoriavsnitt om hur barn utvecklar förståelse för tal och räkning.
Läs mer om boken »»»

Månadens problem, april 2016

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
Ladda ner april månads problem som pdf …

Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag … eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg