Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
september | 2016 |

Månadsarkiv: september 2016

Matematikinspiration- webbaserade lektionsaktiviteter för en varierad undervisning i matematik

En inspirationssida av Per Berggren och Maria Lindroth.

Intresserad? Till sidan.

Läs mer om sidan i Skolvärlden.

 

Nu har Matematikboken XYZ kommit med uppdaterade webbappar.

Åk 7 (Matematikboken X)webbappar

Åk 8 (Matematikboken Y)

Åk 9 (Matematikboken Z)

Begreppsmaskinen

Mattemaskinen

 

 

 

Doobidoo- träna matematiska begrepp

Nu kan du enkelt träna matematiska begrepp på ett lite roligare sätt. Det fungerar på samma sätt som ”Sista minuten” i spelet Doobidoo på TV. Låt en elev stå med ryggen mot tavlan. En annan elev ska förklara begreppet som står på tavlan UTAN att säga själva begreppet. När eleven som står med ryggen till gissar rätt, byter de plats. Flest avklarade begrepp på en minut vinner.

Ta mig till Matematik-Doobidoo

doobidoo

Matematikens grunder – kvalitativ kartläggning

 av Ann-Louise Ljungblad

Matematikens grunder är ett kvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning.
Forskning visar att det är komplicerat för läraren att fånga hur elever i matematiksvårigheter utvecklar sina förmågor och färdigheter. Matematikens grunder är framtaget för att hantera problematiken kring hur lärare kan dokumentera elevernas utveckling. Det kvalitativa kartläggningsmaterialet är tänkt att följa elever på såväl grundskolan som särskolan och vidare till gymnasieskolan. Matematikens grunder ger således en möjlighet för lärare att samverka och gemensamt dokumentera elevernas matematiska bildningsresa.

Boken vänder sig till såväl lärarstudenter på grundnivå,
speciallärare och specialpedagoger på avancerad nivå som till yrkesverksamma lärare.

Intresserad? Läs mer härmatematikens-grunder-omslag-fram

Matematik med fem förmågor- av Jenny Lindblom och Anna Wigestam

Det är ett omfattande arbete att planera sin undervisning utifrån förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav. Att utgå från styrdokumenten är förstås en självklarhet men hur gör vi det effektivt och inspirerande?

Man kommer långt genom att ha en genomtänkt planering. En planering med kunskapsstoff som utgår från det centrala innehållet, som har tydliga lektionsaktiviteter och bedömningstillfällen kopplade till kunskapskrav och förmågor.matematikens-femformagor

I boken får du bl a tips på följande:

Synliggöra förmågor i olika uppgifter

För att kunna bedöma elevernas förmågor behöver vi först synliggöra dem. De olika förmågorna kan lyftas fram på olika sätt. Här finns förslag på vilka uppgifter och frågor som kan användas för att lyfta de olika förmågorna, samt tips om hur ni kan arbeta med vanliga missuppfattningar inom matematik.

Här finns även exempel på frågeformuleringar samt förklaringar till hur de kan utveckla förmågorna i matematik. Beroende på uppgiftstyp kan vissa frågor passa bättre än andra och därför finns här olika idéer och förslag, indelade efter de fem förmågorna. Vilka frågor som ställs i det egna klassrummet beror förstås på många olika faktorer, men förslagen ger förhoppningsvis inspiration till att lyfta förmågorna.

Värdering och bedömning

För att kunna utveckla sina förmågor behöver eleverna självklart få dem värderade och bedömda. Som komplement till att läraren bedömer deras förmågor kan eleverna även värdera sig själva, samt låta sina kamrater bedöma förmågorna. I boken förklaras hur värdering och bedömning av matteförmågorna kan gå till.

Undervisningstips

Författarna delar med sig av idéer och aktiviteter som de själva använder för att lyfta fram och utveckla elevernas förmågor. Tipsen är hämtade från författarnas egna erfarenheter och är alla utvecklingsbara. De kan med fördel justeras utifrån elevernas förutsättningar innan användning. Tipsen kan ses som inspiration och ge en överskådlighet i hur läraren kan hjälpa sina elever att bli mer medvetna om sina matematiska förmågor.

Planering

För att planera ett arbetsområde i matematik behöver läraren ha koll på både förmågor och centralt innehåll i läroplanen. För att underlätta arbetet krävs en bra och genomtänkt planering. Att arbeta baklänges och arbeta utifrån förmågorna är för många lärare ett nytt sätt att tänka, men som kan underlätta arbetett med bedömning och betygsättning.

I kapitel Planering finns råd för hur läraren på ett enkelt sätt kan planera ett arbetsområde i matematik med alla fem förmågorna inbegripna, samt tips på hur man kan vara säker på att få med det centrala innehållet på vägen.

Utveckling

Elevernas utveckling inom matematik är till stor del beroende av hur väl läraren kan identifiera vad som behöver utvecklas i den egna undervisningen. Här gäller det att skapa variation för att möta allas olikheter och fånga allas nyfikenhet och lust att lära. I boken återfinns tips på hur du kan göra för att skapa en sådan variation.

Intresserad?: Läs mer här.

Gemensam problemlösning- tal

I dessa gemensamma problemlösningar får elever i grupp lösa problem om tal. Eleverna ges möjlighet att kommunicera om begrepp som större än, mindre än, udda och jämna tal, primtal och delbarhetsregler.

Till aktiviteten: http://ncm.gu.se/media/stravorna/1/a/1A24F_gem_prob_tal.pdf

stravorna

Vilken stav är jag?

Eleverna får använda Cuisenairestavar som det relationsmaterial det faktiskt är och arbeta med några uppgifter där de för resonemang utifrån givna stavar som får anta olika värden. Bland uppgifterna på elevsidan förekommer begrepp som hälften–dubbelt och tal i bråk-, decimal- och procentform.

Till aktiviteten: http://ncm.gu.se/media/stravorna/2/a/2A4A_cuisenairestavar.pdf

stravorna

 

Flaskracet

Syftet med Flaskracet är att väcka frågor och diskussioner om utfallsrum och om skillnaden mellan absolut frekvens (antal) och relativ frekvens (andel). Det är viktigt att eleverna får insikt i hur den relativa frekvensen stabiliseras då många försök görs och att den närmar sig den teoretiska sannolikheten efter många observationer. Eleverna får en konkret upplevelse av slump och utmanas att resonera om slump, risk, chans och sannolikhet.

Till aktiviteten: http://ncm.gu.se/media/stravorna/2/d/2D4D_flaskracet.pdf

stravorna

Barn med särskild begåvning behöver få rätt stöd redan i låga åldrar. Det menar Sveriges kommuner och landsting som nu riktar sig till förskolan med en handlingsplan.  Förskolan är en viktig tid för dessa barn och om ett barn med särskild begåvning inte får möjlighet att utmanas och utvecklas i sin takt, kan det få allvarliga konsekvenser för barnet. Lyssna till inslaget i Sveriges Radio, P1 och titta på inlaget i Nyhetsmorgon i TV4.

mattetalanger

Tips från NCM´s Mattetalanger

Den 9:e januari 2017 bjuder Mattetalanger in till Möjligheternas dag – en matematikbiennette för de vuxna och en aktivitetsdag för barn/ungdomar – som äger rum på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Det detaljerade programmet presenteras längre fram. Registreringen sker 8.30-9.00. Konferensen/Aktivitetsdagen startar 9.00 och slutar 16.30.

Under dagen kommer det ges en del parallella pass där det ena riktas mot utveckling av elever i yngre åldrar (F-6), medan det andra riktas mot utveckling av elever i äldre åldrar (7-9 samt gymnasiet). Information om respektive föreläsares pass läggs upp senast 25:e september.

Matematikbiennetten är en konferens, om  och för utveckling av särskild begåvning i matematik, som riktar sig till  lärare, skolledare, beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor, föräldrar m.fl. Under konferensen får ni ta del av engagerande föreläsningar av bland annat:

*Sten Collander, ordförande vid Gifted Children Programme – Sweden, GCP, vid Mensa, initiativtagare till begåvningsinitiativet och en flitigt anlitad och uppskattad föreläsare om särskild begåvning.

*Nynne Afzelius, magisterexemen i matematik, chef för det nationella naturvetenskapliga talangcentret i Danmark –  ScienceTalenter. Har startat upp och leder ett antal olika talangprogram i Danmark och har själv stor erfarenhet av undervisning för av talanger.

*Henrik Petersson, docent i matematik, koordinator för spetsutbildningen i matematik vid Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg, medförfattare till Skolverkets stödmaterial för utveckling av särskild begåvning i matematik och författare till problemlösningslitteratur i matematik. Henrik föreläser om:

Aktiviteter för talangfulla elever på gymnasiet

I föredraget presenteras, och motiveras, konkreta undervisningsaktiviteter. Speciellt lyfts frågan om hur man skapar tid i undervisningen för elever som behöver utmanas.

*Valentina Chapovalova, matematiker känd från SVT:s Genikampen, mattebloggare och erfaren ledare för problemlösningsaktiviteter riktade till särskilt begåvade matematikelever. Valentina föreläser om:

Att starta upp en matteklubb

Föreläsaren delar med sig av erfarenheterna från att leda Matteklubben i Uppsala, möjligen Sveriges största klubb för begåvade elever i matematik. Fokuset kommer ligga på hur man hittar deltagare på rätt nivå, förbereder lektioner som engagerar och bygger en verksamhet där matematiskt begåvade elever trivs.

*Cecilia Eriksson, doktorand i ämnesdidaktik, speciallärare med fokus på fördjupningsgrupper i matematik vid Alfaskolan i Solna och medförfattare till Skolverkets stödmateral för utveckling av särskild begåvning i matematik .

* Attila Szabo, doktorand i matematikdidaktik, FoU-koordinator och lektor i Stockholms stad samt läromedelsförfattare i matematik. Attila föreläser om:

Begåvade elever i matematikklassrummet

Är matematiskt begåvade elever högpresterande i matematik? Föreläsningen bygger på en forskningsöversikt och fokuserar pedagogiska metoder ämnade för matematiskt begåvade elever samt deras sociala situation. Även acceleration, nivågrupering, könsskillnader och grupparbete kommer att problematiseras.

*Elisabet Mellroth, doktorand i pedagogiskt arbete, gymnasielärare, ansvarig för skolutvecklingsprojektet ”Med rätt att utmanas – i en skola för alla” och Sveriges representant förECHA.

*Werner Gerholm, licentiand i matematikdidaktik, gymnasislärare Nacka gymnasium och aktuell med artikeln ”Tävling och acceleration för utveckling av matematisk förmåga.”. Werner föreläser om:

Motivationsformer hos matematiskt begåvade ungdomar

Föreläsningen bygger på en nyligen publicerad licentiatuppsats med fokus på matematiskt begåvade gymnasieelever. Under föreläsningen diskuteras olika former av motivation hos ungdomarna samt vilka erfarenheter de har av matematiskt stödjande verksamheter.

Under matematikaktiviteten, som sker parallellt med matematikbiennetten,  får särskilt begåvade elever (6-19 år) möjlighet att utmana sig i olika spännande aktiviteter ledda av några av Sveriges främsta aktörer inom området, såsom tex

*Valentina Chapovalova, matematiker känd från SVT:s Genikampen, mattebloggare och erfaren ledare för problemlösningsaktiviteter riktade till särskilt begåvade matematikelever.

Anmälan till såväl matematikbiennetten som matematikaktiviteten sker via dettaformulär. Deltagaravgiften för konferensen är 1000 kr, exklusive moms, och för matematikaktivteten 250 kr, exklusive moms. Notera att en konferensdeltagare får möjlighet att ta med ett barn/en ungdom till matematikaktiviteten kostnadsfritt. Barnet/ungdomen kan t.ex. vara din särskilt begåvade elev eller ditt barn.

Arrangörer: Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning