Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Konferens: Små barns matematik |

Konferens: Små barns matematik

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) arrangerar våren 2017 en konferens om Små barns matematik. Konferensen vänder sig till förskollärare och förskolechefer med intresse för att utveckla matematikundervisningen i förskolan och till lärare som undervisar i förskoleklass och på lågstadiet.

Utgångspunkten för konferensens innehåll är boken Små barns matematik som på grund av senare års forskning och förändringar i förskolans styrdokument har reviderats och nu ges ut på nytt.

Föreläsare
Margareta Forsbäck
Ola Helenius
Annika Persson
Görel Sterner

Datum
2017-04-26
08.30 – 17.00

Plats
Södertörns högskola, Huddinge
Sal MB 416

Anmälan
Anmäl dig här »»»