Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Röda tråden i matematik område 3 |

Matematik från barn till tonåring-

ett röda tråden-arbete i matematik i område 3.

 

Arbetet belyser ett upplägg av matematikundervisningen  för barn och ungdomar från 1 år- 16 år. Det innehåller både en matris där innehållet utgår från Lpfö 98 rev 10 och Lgr 11 och dess centrala innehåll/ ämnesinnehåll uppdelat på respektive år/årskurs. Till denna finns sedan en konkretisering av ämnesinnehållet som är kopplad till diagnoser och uppgifter. Innehållet är klickbart för att komma vidare till olika spel, gruppaktiviteter mm.

 

Tankar om arbetet

 

Vårt arbete startade för tre år sedan när vi satt och analyserade resultaten på våra nationella prov. Vi kände att vi måste arbeta mer målmedvetet med matematikundervisningen, från det lilla barnet till tonåringen.  Vi ville synliggöra matematikinnehållet i undervisningen och på så vis bli bättre på att bygga vidare på barnens tidigare kunskaper istället för att börja repetera.

Det var också viktigt att få en gemensam plattform.

 

I detta arbete vill vi i första hand främja tankarna i “Black box” d v s det formativa arbetssättet. Utifrån materialet kan man få stöd med själva kunskapsinnehållet.

Läraren får en större möjlighet att reflektera över den egna undervisningen  och även större möjlighet att bygga sin undervisning utifrån förmågorna.

 

Arbetet har gjorts av:

Martina Kjellvåg-Tuvans förskola

Maria Leinvall- Svängsta förskola

Ulrika Karlsson- Norrevångs förskola

Merja Kujanpää- Hästaryds förskoleklass

Malvina Hasanovic- Möllegårdens förskoleklass

Veronica Erixon- Hästaryds skola 1-3

Petra Klozz- Möllegårdens skola 1-3

Emma Olsson- Möllegårdens skola 1-6

Åsa Willander- Strömberg- Möllegårdens skola 4-6

Anna Svensson-Mörrums skola 4-6

Pernilla Abrahamsson- Norrevångskolan 7-9

Anette Persson- Stenbackaskolan 7-9