Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Åk 4-6 |

 

Levelmatte

– En metod för att inspirera och motivera eleverna att lösa matematiska problem-

– En metod för att utveckla elevernas förmåga att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

– En metod för att tränas i att följa andras resonemang.

Levelmatte åk 4

Brons

Arvids kanin gör 4 skutt på 6 sekunder. Hur lång tid tar det för kaninen att göra 10 skutt?

 

Silver

 Bettys klocka saktar sig med 2 minuter per dag. I början märkte hon ingenting, men efter ett tag började hon komma för sent till skolan. När det har gått 10 dagar så flyttar hon fram klockan 30 minuter för att vara säkra sidan. Hur många dagar dröjer det innan klockan visar rätt tid igen?

 

Guld

En fullvuxen känguru kan hoppa 8 meter i taget. Det tar 2 sekunder att göra ett sådant hopp.

En unge kan bara hoppa 1 meter i taget, men det tar bara en halv sekund.

Hur långt kommer de båda på en halv minut?

 

Diamant

Hur mycket längre tar det för ungen att hoppa en viss sträcka?

 

Levelmatte åk 4 geometri

Brons

En gräshoppa hoppade 1 m och 11 cm på tre hopp. Ett av hoppen var 4 dm.

Hur långa kan de andra hoppen ha varit? Ge två olika förslag

 

Silver

I en rektangel är den ena sidan 11 cm och den andra 6 cm kortare.

Rita en annan rektangel som har samma omkrets. Sätt ut måtten på era ritningar.

 

 Guld

Tre små sniglar kryper på en trädgårdsgång med kvadratiska plattor. Figuren visar spåren efter sniglarna. Snigeln Alfa har krupit 20 cm. Snigeln Beta har krupit 32 cm- Hur långt har snigeln Gamma krupit?

sniglar

 

 

 

 

 

 

 

 

Levelmatte-bråk

Järn

Pia, Anton och Sven ska dela en summa pengar. Pia får hälften och Sven en tredjedel. det innebär att Sven får 10 kr. Anton är inte nöjd och tycker att de ska dela pengarna lika istället.

Hur mycket får var och en om man gör som Anton tycker?

 

Brons

En hockeyutrustning till Johan kostar 4500 kr. Han får 1/5 av den summan av sin mamma, 1/3 av mormor och 1/6 av sin pappa. 

Hur mycket ska han själv betala?

 

Silver

Anna, Gerd och Isabell delar på innehållet i en chokladask.

Anna får hälften av bitarna. Gerd får hälften av det som är kvar när Anna tagit sina. Isabell är snäll och ger hälften av sina bitar till Eva. Eva blir jätteglad för de tre bitar hon får.

Hur många chokladbitar fanns i kartongen från början?

 

Guld

Sex barn har fem päron som ska delas lika.

Varje päron får delas i högst tre delar.

Hur ska de dela päronen?

 

Diamant

Hur stor del av ett helt päron får varje barn?

 Hämta aktiviteten här, Levelmatte

 

 

Åk 1-9 Begreppsförståelse och språkutveckling

Ett bra och roligt sätt att träna ord och begrepp är att spela Doobidoo. Kan användas i alla ämne.  

Beroende på elevernas ålder och vilket område ni har arbetat med väljer du ord och begrepp. Med äldre elever kan du blanda ord och begrepp från olika områden.

Förberedelse:

Du behöver en dator, kanon/projektor, tidtagare, penna, papper (eller annat sätt att markera poäng).

Starta en Google Presentation, Power Point eller liknade bildspel.

I första rutan skriver du Doobidoo matematik. Skriv sedan ett ord/begrepp i varje ruta.

Om du vill att eleverna ska träna på ord/begrepp inom geometri kan det vara ord som linje, kvadrat, area, omkrets, vinkel, rät vinkel, hörn, kant, sida.

Spela Doobidoo:

En elev förklarar för en annan ett ord/begrepp, de byter plats så fort den elev som står med ryggen emot har sagt rätt. De får ett nytt ord/begrepp på skärmen. De har en minut på sig. Ett poäng för varje rätt. Sedan får ett annat lag skicka fram ett par.

Prata igenom reglerna. Det är inte tillåtet att säga delar av ordet i sin förklaring men de får använda sitt kroppsspråk. Det är inte tillåtet att säga pass. Bestäm istället hur de ska göra, antingen kan man fråga läraren eller en person i laget. Väljer de laget ska det gälla hela tiden och endast en person i taget får svara. Den som behöver hjälp väljer vilken person i laget som ska hjälpa genom att ge en ledtråd/förklaring. Den personen sitter kvar i laget.

Dela in klassen i lag. 6 elever i varje lag är lagom.

Varje lag väljer ut två som ska börja spela. En elev ställer sig med ryggen mot storbildsskärmen och den andre mittemot så hen kan se skärmen.

 

 

Huvudräkna med namn!

1. Dela ut ett tomt papper till barnen som de skriver sitt förnamn på.

2. Tala om hur mycket varje bokstav i alfabetet är värd (se nedan). 

____________________________________________________

2 p: A, O, E, I

4 p: L, M, N, R, S, T

6 p: B, D, F, G, H, J, K, P

8 p: C, U, V, Å, Ä, Ö

10 p: Q, W, X, Y, Z

_____________________________________________________

3. Låt barnen huvudräkna poängsumman av sitt namn. 

4. Därefter kan även mellannamnets och efternamnets poängsumma beräknas.

Vem får den högsta/lägsta poängsumman?! 

 

Morfis kod, ett matteäventyr

                

Figuren Morfis har lurat in Hedvig, Sara och Tobias i ett tv-spel. Morfis utmaningar tar barnen genom spelets fem nivåer där de får lösa olika problem med hjälp av matematik, list och fantasi. För att komma ut ur spelet krävs att barnen löser alla uppgifter och får fram en kod. De olika nivåerna i spelet utgår från våra fem sinnen.