Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Förskoleklass |

Musik med sång, talen 1-10 

På Natur och kulturs webbsida kan du som arbetar i förskoleklass ladda ner eller lyssna på sånger om talen 1-10.

Klicka här för att lyssna.

barn sjunger

 

Litteraturtips: Appar lyfter det lustfyllda lärandet

I boken Appar lyfter det lustfyllda lärandet får du tips på bra och pedagogiska appar inom områden som exempelvis matematik, språk, skapande, lek och konstruktion. Du får förslag på hur du som pedagog kan arbeta med olika appar i kombination med traditionell verksamhet och undervisning.

Boken riktar sig i första hand till pedagoger i förskola och förskoleklass, men tipsen går givetvis att anpassa till äldre barn också.

Bläddra i bokenAppar 87701191

 Boken innehåller 

 1. •Appar

 2. •   Skriv med talsyntes

 3. •   Bokstäver väcker intresse för ord

 4. •   Stavning med bokstavsljud

 5. •   Lös korsordet

 6. •   En riktig utmaning – språk och logik

 7. •   Experiment och problemlösning

 8. •   Logiskt tänkande

 9. •   Skapa digitala böcker

 10. •   Väck kreativiteten

 11. •   Pyssla och bildskapa digitalt

 12. •   Mönsterövningar

 13. •   Vi lär oss färger

 14. •   Lär dig klockan

 15. •   En räknesaga

 16. •   Grundläggande matematik

 17. •   Räkna godis

 18. •   Antalsuppfattning upp till 20

 19. •Pedagogappar

 20. •   Att göra-listor

 21. •   Tankekartor

 22. •   Träna på turtagning

 23. •   Enkla presentationer

 24. •   Dela ut uppgifter

 25. • Frågor att fundera över

 26. • Tips på vägen

 27. • Referenslista

 

ISBN: 978-91-87701-19-1

F-pris: 165,00 kr

Författare till Appar lyfter det lustfyllda lärandet är Erika Olsson som arbetar på Skapaskolan i Huddinge. Erika föreläser även om sitt användande av lärplatta i förskola och är grundare av Förskolearenan.

Besök gärna Erikas egen hemsida!

 

 

Litteraturtips:Fritidshem- Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer

I fritidshemmets verksamhet finns oändliga möjligheter att konkretisera och synliggöra matematiken omkring oss. I många aktiviteter använder sig barnen redan av matematik, ofta utan att ens vara medvetna om det. I fritidshemmets verksamhet bör arbetet med matematik handla om att ta var på barns olika upplevelser och organisera aktiviteter som kan problematiseras. Fritidshemmets verksamhet ska vara ett stöd för barns lärande och utveckling och för de mål som finns i skolan.

 

Boken Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer vill inspirera och tydliggöra fritidspedagogernas uppdrag och specifika kompetens när det gäller att ta vara på och utveckla barnens matematiska förmåga. Du får tips på hur du kan planera aktiviteter som innehåller matematik inom områdena Språk och begrepp; Tal och räkning; Mått och mätning; Sortera och klassificera; Geometri och former samt Mönster.

Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer innehåller en teoridel som beskriver vilken matematik barnen möter i årskurs F-3 och en praktisk del med konkreta exempel på aktiviteter för att arbeta med matte på fritids.

Alla aktiviteter har koppling till kursplanens mål i matematik.

Fritidshem Matematik i aktivitet och vardagliga situationer är skriven av Anna-Lena Lindekvist som är legitimerad lärare och har arbetat som småskollärare i 40 år. Hon har en fil. mag. i pedagogik, skriver en avhandling om matematiksvårigheter och är Gudrun Malmerstipendiat. Anna-Lena har en bred kunskap om matematikdidaktik och är en uppskattad föreläsare.

Författare: Anna-Lena Lindekvist

Förlag: Natur & Kultur

ISBN: 9789127423114

fritidshem

 

 

Spagetti Makaroner- ett TV-program från UR

Spagetti Makaroner är en liten italiensk kvarterskrog någonstans i Sverige. Den drivs av servitrisen Bibbi och Kocken som har en förmåga att röra till det både i matlagningen och i matematiken. Att gästerna har speciella önskningar gör inte saken lättare. I restaurangköket finns också Mattemusen som bor på en hylla vid spisen och har ett och annat att göra med lösningen på dagens matematiska problem. Men det förstår varken servitrisen eller kocken. ”Spagetti, makaroner, hundra miljoner” riktar sig till förskoleklass och årskurs 1 och är en pedagogisk fortsättning av ”Katten, musen, tiotusen”.

http://www.ur.se/Produkter/159957-Spagetti-makaroner-hundra-miljoner-Karlek-och-spagetti

spagetti makaroner

Litteraturtips:

 

Barn och matematik 6 år
Med denna skrift, Barn och matematik 6 år, hoppas vi kunna inspirera alla föräldrar att reflektera över hur barn lär sig matematik. Vi vill också visa möjligheter till att stimulera, engagera och utmana barns lärande. Skriften är den tredje och sista i serien Barn och matematik.

 

I broschyren visar vi på situationer och tillfällen där matematik kan lyftas fram i hemmiljön. För att matematiken ska upplevas och förstås av barnen, måste de vuxna benämna och samtala om det de gör tillsammans med barnen för att kunna utmana och utöka deras erfarenheter. Barn är hela tiden upptagna med att utforska omvärlden och de försöker tolka och förstå de sammanhang de är involverade i, bland annat med hjälp av matematik. Vi sätter fokus på barns omvärld och den matematik som små barn, med hjälp av vuxna, möter i sin vardag. Att utveckla förståelse för matematikens ord och begrepp är en ständigt pågående process som du som förälder är delaktig i. När du lyfter fram och benämner det som finns i omvärlden, ger du ditt barn förutsättningar att uppleva matematik.
 
Text: Elisabet Doverborg
Foto: Anders Wallby
Sidantal: 16
Pris: 130 kr/10 st (inkl moms)

 Klicka på länken om du vill beställa.

http://ncm.gu.se/node/2581

 

 

barn och matematik 6

Barn och matematik 5-7 år.

För att ladda ner materialet , klicka på länken.

http://ncm.gu.se/media/larombarn och matematikedel/familjebroschyr/foraldrabroschyr_57.pdf