Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Föreläsningar |

Nu finns nya föreläsningar i matematik från årets matematikbiennal i Umeå på UR samtiden.logotype_ur_kunskapsbanken

Två tusen lärare och skolforskare möts för att prata matematik och pedagogik. Utmaningen ligger bland annat i ”att hjälpa eleverna att hitta in i matten, att väcka deras lust och intresse”. Några av landets bästa föreläsare står på scenen. Några av landets mest entusiastiska mattelärare delar med sig av sina erfarenheter. Föredragen spelades in på Matematikbiennalen på Umeå universitet i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

 Här nedan kommer presentationer och länkar till några av föreläsningarna.

 

Vilka elever behöver särskilt stöd i matte?

Vad behöver man tänka på när man har en elev med särskilda behov i klassrummet? Inkludering socialt och didaktiskt är särskilt viktigt. Helena Roos, lärare vdi Linnéuniversitetets speciallärarprogram, och Anette Bagger, lärarutbildare vid Umeå universitet, berättar om sina erfarenheter. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181905-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Vilka-elever-behover-sarskilt-stod-i-matte

 

Att lära sig matte med huvudräkning

För att kunna räkna i huvudet måste man lära sig en mängd strategier och välja den som passar bäst för situationen. Det säger Wiggo Kilborn, lärarutbildare. Men det är inte säkert att samma metod passar alla individer. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181909-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Att-lara-sig-matte-med-huvudrakning

 

Solrosor, tempel, badringar och matematik

Alla är matematiker, fast vi inte alltid tänker på det, utan räknar intuitivt. Det säger Kristin Dahl, hedersdoktor vid Umeå universitet och författare till en rad matteböcker. Själv hoppade hon av matematikstudier som ung. Föreläsningarna var för tråkiga och inbundna. Men idag vet hon att matte kan vara en rolig lek. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181908-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Solrosor-tempel-badringar-och-matematik

 

Kul och kreativa NO- och matematikexperiment

Ett pärlband av konkreta experiment för NO- och matteklassrummet. Hans Persson, lärare, lärarfortbildare och läromedelsförfattare, visar i en kunskapsshow, hur man kan ha det både kul och lärorikt i klassrummet. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181910-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Kul-och-kreativa-NO-och-matematikexperiment

 

Begripliga kunskapskrav för gymnasiet

Det finns några problem de flesta lärare känner igen. Hur bedömer man en elev som uppfyller kraven i nästan alla moment, men saknar några nästan helt? Svaren från bland annat styrdokumenten och Skolverket är inte helt lättolkade. Det finns lösningar, menar Johan Falk, gymnasielärare i NO och matematik vid gymnasieskolan Rudbeck i Sollentuna. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181906-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Begripliga-kunskapskrav-for-gymnasiet

 

 

Resonera och kommunicera i matte

Matematik är ett språk man utvecklar hela livet. Lär man sig ett nytt språk får man ett ökat självförtroende. Pernilla Tengvall och Hanna Almström, båda NO- och mattelärare årskurs 1-7 vid Handskerydsskolan i Nässjö, talar om fem strategier för ett formativt förhållningssätt där ett gott gruppklimat och delaktighet är några av hörnstenarna. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181904-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Resonera-och-kommunicera-i-matte

 

 

Detta krävs för bra, formativ bedömning

Man kan alltid bli bättre, hur bra man än undervisar. Det säger matematikforskaren Torulf Palm. Men vad ska man utveckla? Hans förslag är formativ bedömning, som enligt många forskare är ett av de mest effektiva sätten att öka elevernas kunskaper. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181903-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Detta-kravs-for-bra-formativ-bedomning

 

Bedöma kunskaper med diagnosverktyget Diamant

Diagnosmaterialet Diamant spänner från årskurs 1 till 9. Det är tänkt som ett stöd för att hjälpa lärarna bedöma eleverna, men också som en hjälp att planera undervisningen. Det går, menar konstruktörerna, att ge den enskilda eleven just det den behöver. Madeleine Löwing, konstruktör av diagnosprogrammet Diamant och Maj Götefelt, undervisningsråd vid Skolverkets enhet för prov och bedömning, förklarar hur materialet är uppbyggt. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181901-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Bedoma-kunskaper-med-diagnosverktyget-Diamant

 

 

Att laborera med matte i datorn

Med hjälp av datorn kan eleverna aktiveras och begripa matematiken från ett annat håll. Bengt Aspvall, professor i datalogi vid Blekinge tekniska högskola, visar hur det går att arbeta praktiskt och lekfullt med matten i klassrummet. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

http://www.ur.se/Produkter/181902-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Att-laborera-med-matte-i-datorn

 

Matematiken och politiken

Kunskap, vetenskap och forskning är svaret på hur Sverige framöver ska kunna konkurrera ute i världen. Det säger utbildningsminister Jan Björklund (FP). Plats 38 var Sveriges placering i PISA-undersökningen 2012 bland 50 industriländer Resultatet är sorgligt, men det är bra att diskussionen pågår om hur Sverige ska ta sig ur det här. Vad måste göras? Med skolan och matematiken i fokus talar Jan Björklund inför en sal fylld med lärare. Sverker Olofsson leder en frågestund med utbildningsministern. Inspelat i februari 2014.

http://www.ur.se/Produkter/181907-UR-Samtiden-Inspirerande-matematik-Matematiken-och-politiken

 

UR Samtiden- Underbar matematik

På UR Samtiden kan du lyssna på denna föreläsning om ”Att utveckla elevernas matematiska förmåga”.

Det handlar inte om att eleverna ska lära sig att räkna matte, de ska lära sig att tänka matte. Det säger Bengt Drath som som är grundskollärare, men lär också lärare att undervisa i matematik.

Inspelat 10 oktober 2013. Arrangör: Skolporten.

http://www.ur.se/Produkter/179389-UR-Samtiden-Underbar-matematik-2013-Att-utveckla-elevernas-matematiska-formaga

 

Concept cartoons- begreppsbubblor

Föreläsning från matematikbiennalen i Umeå 2012.

 

Mathematics inside the Black box

Filmklipp från arbetet med Black box.

 

Formativ bedömning- bedömning för lärande

Filmklipp från arbetet formativ bedömning.

 

Maria Asplund

Föreläsning Maria Asplund om bedömning i matematik

 

Madeleine Löwing

Föreläsning Madeleine Löwing i Karlshamn 130313

Bedömning 13 mars Löwing

Geometri 13 mars Madeleine Löwing

Diamant 13 mars Madeleine Löwing

 

 Douglas Williams – få inspiration från Australien

http://www.blackdouglas.com.au/

 

Tommy Lucassi- om formativ bedömning i matematik

http://pedagogstockholmblogg.se/provfrimatematik/2012/09/07/bedomning-i-praktiken/ (blogg)

http://www.pedagogstockholm.se/bedomning-och-betyg/formativ-bedomning-gav-provfri-undervisning/ (film)

 

 Hitta matematiken i förskolan- med matteglasögonen

http://www.ur.se/Tema/Hitta-matematiken-i-forskolan/Med-matteglasogon