Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Mattepiloter |

Mattepiloternas uppdrag är att sprida kunskap om matematikundervisning på sin skola, hålla i kortare utbildningar och vara inspiratörer. Mattepiloterna träffas 2 gånger per termin och leds av matematikutvecklarna.

Mattepiloter Karlshamns kommun 2012/2013

Deltagare Skola Årskurs  Kontaktuppgift
Birgitta Olsson Österslätt 7-9  birgitta.olsson@osterslattsskolan.se
Anette Persson Norrevång 7-9  anette.persson@norrevangskolan.se
Lina Persson/Jenny Näslund Stenbacka 7-9

 lina.persson@stenbackaskolan.se

jenny.naslund@stenbackaskolan.se

Liss-Marie Mauritzsson Hällaryd 1-6  lissmarie.mauritzsson@utb.karlshamn.se
Johanna Doverlind Bodestorp 1-3  johanna.doverlind@utb.karlshamn.se
Katarina Olsson Bodestorp 4-6  katarina.olsson@utb.karlshamn.se
Madeleine Söderberg Sternö 1-6  madeleine.soderberg@utb.karlshamn.se
Birgitta Book Prästslätten 1-3  birgitta.book@utb.karlshamn.se
Agneta Nilsson/ Josefine Albinsson Prästslätten 4-6

 agneta.nilsson@utb.karlshamn.se

josefine.albinsson@utb.karlshamn.se

Maria Åkesson Klockeback 1-3  maria.akesson@utb.karlshamn.se
  Klockeback 4-6  
  Korpadalen 1-3  
Helena Nilsson Korpadalen 4-6

 helena.nilsson@utb.karlshamn.se

Veronica Erixon Mörrum/Hästaryd 1-3 veronica.erixon@utb.karlshamn.se
Anna Svensson Mörrum 4-6  anna.svensson@utb.karlshamn.se
Åsa Willander Strömberg/ Emma Olsson Möllegården 1-6  asa.willanderstromberg@utb.karlshamn.se
Ingrid Lindfors Grundskolan sär 1-10

 ingrid.lindfors@utb.karlshamn.se