Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Målstyrd undervisning |

Målstyrd undervisning

Ett projekt för 25 lärare i åk 1-9. Lärarna träffas 3 ggr/termin för att genom diskussioner, både didaktiskt och ämnesmässigt utveckla ett mindre läroboksbundet och mer varierat och målstyrt undervisningssätt. I detta projekt vill vi nå en höjd medvetenhet och kompetens hos deltagande lärare samt ett påbörjat strukturerat arbete med pedagogiska planeringar, som i linje med de matematiska förmågorna och lärande bedömning, integrerar tematiska och konkreta arbetssätt för en höjd måluppfyllelse hos eleverna.

Lärarna kan i ett röda tråden perspektiv, stärkas kring kritiska aspekter i ett lärande samt vilken roll t ex laborativa material kan ha.

Vi vill även utveckla och sprida arbetet med pedagogiska planeringar och bedömningsmatriser till kommunens övriga lärare som undervisar i matematik.

 

Projektet inleddes med en studiecirkel kring NCM´s bok ”Matematikverkstad” där deltagarna diskuterat och utvärderat läst och använt material samt

genomförda uppgifter/arbeten med elever.  Mycket av det konkreta materialet har hämtats från NCM´s strävor. Ute på skolorna har det även påbörjats arbetet med att bygga upp matematikverkstäder eller matematikklassrum. Vi har läst och diskuterat litteratur kring geometriundervisning, som varit vårt fokusområde under läsåret.

Vi har diskuterat, utvecklat och utvärderat lokala planeringar med fokus på geometri (aritmetik och algebra kommer under nästa läsår) med hänsyn tagen till kunskapskrav och bedömning.

Under nästa läsår kommer vi att fortsätta arbetet kring aritmetik och algebra. Vi kommer att ha som mål att genomföra en learning study.

 

Detta är ett projekt som finansieras av skolverkspengar under 2011-2013.