Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Mattepiloter |

Mattepiloter

För att sprida goda exempel om matematikundervisning och aktuell forskning har varje skola i åk 1-9 minst en mattepilot. Mattepiloterna träffas 2 ggr per termin för att diskutera och ta del av de senaste rönen inom matematikundervisning. Dessa sprider de sedan vidare till sina ämneskollegor på den egna skolan.