Mattepiloter

För att sprida goda exempel om matematikundervisning och aktuell forskning har varje skola i åk 1-9 minst en mattepilot. Mattepiloterna träffas 2 ggr per termin för att diskutera och ta del av de senaste rönen inom matematikundervisning. Dessa sprider de sedan vidare till sina ämneskollegor på den egna skolan.