Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Studiecirkel: Handboken – att förstå och använda tal |

Studiecirkel i ”Handboken- att förstå och använda tal”

Under 3 år har ett 60-tal lärare i åk 1-9 deltagit i denna studiecirkel. På cirkelträffarna har handbokens olika delar diskuterats med fokus på kritiska aspekter i ett lärande.
Mellan träffarna provar deltagarna olika arbetssätt och metoder som diskuteras och utvärderas gemensamt. Träffarna äger rum 3h/månad med 9 träffar under ett läsår.

 

Förstå och använda tal – en handbok
Att kunna förstå och använda tal är en betydelsefull kompetens i dagens samhälle, något som alla elever måste få möjlighet att utveckla. Boken behandlar progressionen i undervisning om tal och räkning med betoning på taluppfattning. Samtal, laborativt arbete, undersökningar av tal och gemensamma diskussioner är viktiga inslag i det arbetssätt som rekommenderas. Utveckling inom 22 områden behandlas och underlag för att genomföra översiktstest med klassen eller grupper av elever ingår. Testen finns på nio nivåer och dessutom finns underlag för att genomföra intervjuer med eleverna vid skolstarten.

Förstå och använda tal är speciellt inriktad på kritiska punkter som vi vet att många elever får problem med. Exempel ges på vanliga svårigheter och missuppfattningar. Dessa diskuteras och följs av allmänna och detaljerade förslag för undervisningen.

Materialet har utvecklats av Alistair McIntosh, Tasmaniens universitet, och bygger på forskning och lång erfarenhet av arbete med elever och lärare. Det har sedan bearbetats och anpassats för svenska förhållanden. Boken har getts ut med stöd från Myndigheten för skolutveckling.

Till boken hör också en CD, där testen finns som kopieringsunderlag.

Studiecirkeln startar för 4:e året till hösten. Ansökan om deltagande kan göras till respektive rektor.