Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Förstå och använda tal – ny elevintervju

Elevintervju vid skolstarten är en individuell intervju avsedd för kartläggning av elevers taluppfattning i förskoleklassen. Det är det första av 10 test från skolstart upp till årskurs 8 – 9 som ingår i handboken Förstå och använda tal (McIntosh, 2008). Syftet med intervjun är att eleven ska få möjlighet att visa och förklara och att läraren ska upptäcka hur eleven tänker och vilka strategier eleven använder för att lösa en specifik uppgift.

Intervjun kan med fördel genomföras på hösten i förskoleklassen som grund för planering av undervisningen kring tal och räkning. Om intervjun genomförs igen tidigt på vårterminen, framför allt med elever som läraren är osäker på hur de har svarat på undervisningen, finns det utrymme för att anpassa undervisningen till elevens behov.

Intervju inför/vid skolstart – pdf
Till läraren
Kopieringsunderlag
Resultatsammanställning

Lärarinstruktioner och Elevsvar i ett dokument:
Intervju vid skolstart

handboken

Månadens problem, november 2016

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
Ladda ner november månads problem som pdf …

Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag …eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg

Nytt från NCM´s strävor:

Krona och klave 3A
Pengagalen 3A (Uppdaterad version som även innehåller 2 kr och 200 kr.)
Erathostenes såll 7A7F
Hemligheten i flaskan 2D4D
Flaskracet 2D4D

stravorna

Här kommer tips på en träningssida för bl a multiplikationstabellen.

Eleverna kan själva ställa tiden de vill träna, vilken tabell de vill öva samt tiden per uppgift.

Intresserad?: Klicka här.

Math is Fun

Matteboken.se på arabiska

Den ideella föreningen Mattecentrum presenterar nu en digital matematikbok på arabiska för årskurs 3-9. Antalet elever med arabiska som modersmål ökar i Sverige och önskemål om pedagogiskt material i matematik på arabiska har inkommit från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Önskemålen har lett till en storsatsning av en digital matematikbok på arabiska. Mattecentrum ser satsningen som en direkt åtgärd för att påskynda integrationen i den svenska skolan.

Gå till Matteboken.se på arabiska

 

 

BEPPEMATIK

Tillsammans med Beppe Singer har vi på Mattecentrum gjort filmer med balla mattelekar, expriment och trolleritricks som visar att matte är riktigt kul! Varje tisdag publicerar vi en ny film här på Matteboken.se och i sociala medier.

Självklart kan ni göra tricksen själva! Gör dem på fritids, i klassrummet eller hemma. För alla lärare och föräldrar finns en lärarhandledning till alla filmer som förklarar övningarna mer utförligt. Lärarhandledningarna är kopplade till kursplanen och i dem får ni även tips på andra lekar och övningar.

Visa gärna upp hur ni löser gåtorna och gör lekarna! Kommentera under filmen här på Matteboken.se eller hashtagga med #Beppematik på Twitter, Instagram eller Facebook.

Häng med!

http://www.matteboken.se/beppematik

Matematikinspiration- webbaserade lektionsaktiviteter för en varierad undervisning i matematik

En inspirationssida av Per Berggren och Maria Lindroth.

Intresserad? Till sidan.

Läs mer om sidan i Skolvärlden.

 

Nu har Matematikboken XYZ kommit med uppdaterade webbappar.

Åk 7 (Matematikboken X)webbappar

Åk 8 (Matematikboken Y)

Åk 9 (Matematikboken Z)

Begreppsmaskinen

Mattemaskinen

 

 

 

Doobidoo- träna matematiska begrepp

Nu kan du enkelt träna matematiska begrepp på ett lite roligare sätt. Det fungerar på samma sätt som ”Sista minuten” i spelet Doobidoo på TV. Låt en elev stå med ryggen mot tavlan. En annan elev ska förklara begreppet som står på tavlan UTAN att säga själva begreppet. När eleven som står med ryggen till gissar rätt, byter de plats. Flest avklarade begrepp på en minut vinner.

Ta mig till Matematik-Doobidoo

doobidoo

Matematikens grunder – kvalitativ kartläggning

 av Ann-Louise Ljungblad

Matematikens grunder är ett kvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning.
Forskning visar att det är komplicerat för läraren att fånga hur elever i matematiksvårigheter utvecklar sina förmågor och färdigheter. Matematikens grunder är framtaget för att hantera problematiken kring hur lärare kan dokumentera elevernas utveckling. Det kvalitativa kartläggningsmaterialet är tänkt att följa elever på såväl grundskolan som särskolan och vidare till gymnasieskolan. Matematikens grunder ger således en möjlighet för lärare att samverka och gemensamt dokumentera elevernas matematiska bildningsresa.

Boken vänder sig till såväl lärarstudenter på grundnivå,
speciallärare och specialpedagoger på avancerad nivå som till yrkesverksamma lärare.

Intresserad? Läs mer härmatematikens-grunder-omslag-fram